Gruppen-3a-328x120

Fritt fram att duscha trots avloppsutsläpp och höjd vattennivå

Fritt fram att duscha trots avloppsutsläpp och höjd vattennivå

Va-abonnenterna behöver inte längre spara på mängden vatten som spolas ned i avloppen. Det meddelade Hässleholm Miljö på måndagen. Men flera av bolagets pumpstationer är fortfarande avstängda och pumpar helt orenat avloppsvatten ut i Finjasjön och andra vattendrag. Dessutom har sjöns vattennivå som sakta sjunkit under några dagar vänt uppåt igen.

Bilden visar hur avloppsvatten pumpas ut i sjön.
Orenat avloppsvatten pumpas fortfarande ut i Finjasjön från den överbelastade pumpstationen vid Ormanäs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholm Miljö skrev på måndagseftermiddagen på sin hemsida: “Belastningen på VA-systemet är något lägre just nu och därför tar vi bort uppmaningen om att spara på mängden vatten som spolas ned i avloppen. Skulle vattennivåerna öka igen kan vi behöva uppmana till besparing på nytt. Och kom ihåg att du alltid ska använda vatten hållbart och vara sparsam med vår viktigaste gemensamma resurs”.

Då låg Finjasjöns vattennivå på 45,23, enligt kommunens hemsida. Under tisdagen sjönk den ytterligare till 45,21, drygt 15 cm lägre än högsta noteringen från förra veckan. Men efter snö och regn steg nivån åter från tisdagskvällen och nådde på onsdagskvällen 45,26.

– Det är fortfarande ett ansträngt läge och ganska höga flöden, något högre igår än i förrgår, säger Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö, på onsdagen.

Uppmaningen på hemsidan har inte ändrats sedan måndagen.

– Än så länge står det kvar som i måndags. Vi har tagit bort att det var så tydligt att man skulle spara på vattnet som spolas ned, men man ska ju alltid vara försiktig. Vi bedömde att det fanns anledning att ta bort uppmaningen, vi vill inte använda den i onödan. Vi hade extremt höga flöden under cirka tio dagar, men nu har vi sett att det gått ner, säger han.

Bilden visar översvämmade hus.
Finjasjön breder fortfarande ut sig mellan husen vid Finjasjöns östra strand. Vattnet står dock lite lägre än på bilden som är från den 27 januari.

Han konstaterar att Finjasjöns enda utlopp Almaån fortfarande rinner åt rätt håll, vilket är avgörande. Vädret påverkar också, exakt hur är svårt att säga.

Flera pumpstationer pumpar fortfarande allt avlopp ut i vattendragen och andra bräddar till och från.

Är det inte bättre att folk är försiktiga med avloppen så ni kan minska mängden förorenat vatten som pumpas ut i naturen?

– Folk får väldigt gärna vara försiktiga, men av det som bräddar är en väldigt stor del sjövatten, regnvatten och smältvatten, säger Anton Henryson.

Men avloppsvattnet som skulle gått till reningsverket går ju också ut i sjön eller andra vattendrag?

– Vi vill förstås försöka undvika att brädda även om det är utspätt.

Anton Henryson berättar att Ormanäs pumpstation inte längre har lika stort inflöde av så kallat ovidkommande vatten och nu bara behöver en av de två pumpar som kastat ut orenat avlopp i Finjasjön därifrån. På onsdagseftermiddagen flyttades en av pumparna därför till Brovägen där kommunens nybyggda vall börjat läcka.

– Där har nivån ökat lite. Men Brovägens pumpstation bräddar inte. Den klarar sig tack vare den nya vallen och att själva pumpstationen också är invallad. Den är dubbelinvallad, förklarar Anton Henryson.

– Om Brovägens pumpstation översvämmades skulle de boende verkligen få problem med avloppen.

Bilden visar pumpar vid Ormanäs pumpstation.
En av de två pumparna vid Ormanäs flyttades på onsdagen till Brovägen där den nybyggda vallen läcker.

Anton Henryson försäkrar att Hässleholm Miljö har beredskap för att sjön kan stiga ytterligare.

– Vi har fortsatt extra beredskap och extra pumpar redo, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se