Gruppen-3a-328x120

Fred, krig och religion

Fred, krig och religion

INSÄNDARE. Nu nås vi av nyheter som berättar att listan på länder som stoppar bistånd till FN:s flyktingorgan UNRWA blir allt längre.

Med detta som bakgrund kunde vi för en tid sedan se marionetten António Guterres, Förenta nationernas generalsekreterare, uppflugen på en provisorisk uppbyggd talarstol vid gränsen mellan Egypten och Gazaremsan. Dennes orerande och närvaro på denna plats synliggjorde FN:s totala misslyckande som ”fredsbevarande” organisation.

Guterres uppger att 100-tals ”medarbetare” vid FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (Unrwa) har dödats i Gaza sedan kriget mellan Israel och Hamas inleddes. Många har dödats i sällskap av familjemedlemmar, tillägger Guterres.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu väcks också frågan om några av FN-organet UNRWS:s alla medarbetare ”bistått” Hamas vilket som framgår ovan fått konsekvenser.

Med tanke på det fruktansvärda som händer på Gazaremsan med sina cairk 2,4 miljoner invånare noteras att nativiteten varit mycket hög bland de högsta i världen. Gazaremsan yta är mindre än en tredjedel av Ölands. Noteras också att nästan 40 procent av befolkningen är under 14 år.

Undertecknads tankar går till verket Staten och Sokrates. Sokrates verksam i denna del av världen tidigare än 300 år före Kristus. Han säger i sitt resonemang om idealstaten:

– Men av fruktan för fattigdom och krig skaffa de sig ej fler barn än de kunna livnära-.

Området har såvitt kan förstås varit helt beroende av hjälp ”utifrån”. FN:s och andras hjälp pågående under lång tid kan ifrågasättas i skenet av vad ovan sagts om den extrema befolkningstillväxten. Behovet av upplysande insatser gällande kärleksfull familjeplanering torde ha varit uppenbart inte minst för FN sen åtskilliga år tillbaka.

FN:s hjälpverksamhet måste också ses i skenet av Hamas verksamhet i området och deras urskillningslösa terrorattack mot civila i Israel. Massakern Hamas åstadkom på försvarslösa civila utlöste glädjescener i svenska städer med bilkorteger och flaggviftande människor. Att på detta sätt fira andras lidande och död har undertecknad och många med mig svårt att förstå.

Nu tvingas vi, som en konsekvens av Hamas exempellösa attack på civila i Israel, att uppleva kriget med alla fasor det innebär för civilbefolkningen inte minst kvinnor och barn på Gazaremsan.

Extrema organisationer som Hamas och IS med en förskräckande våldsagenda med religiösa förtecken måste bekämpas. Dessa organisationers kvinnosyn också med religiösa förtecken skall också ses i skenet av de mycket stora födelsetal vi sett i Gazaremsan. Kan de stora födelsetalen vara en cynisk del i en medveten politik?

Något har sagt att det finns ett sätt att undgå liemannens härjningar och mänskligt lidande ”vi människor måste bli färre inte fler.”

Nu ser vi kvinnor, barn och andra dödas ovan mark i nämnda område. ”Under” mark huserar i sina ondskans mörka tunnlar Hamas.

Israels har naturligtvis också ett oeftergivligt ansvar för det ofattbara lidande människor på Gazaremsan utsätts för under det krig som nu pågår med Hamas.

I det våld med religiösa förtecken vi ser grassera märks direkta kopplingar till omgivande länder, flera med ”religiösa” ledare. Dessa med en agenda där våldet tycks ta stor plats. För övrigt undrar undertecknad och många med mig i vilken guds namn nämnda religiösa ledare och andra agerar. Det kan knappast vara en gud som samtligt är allsmäktig och god. Denne gode gud skulle då såvitt undertecknad kan förstå använda denna sin oinskränkta makt för att utan dröjsmål ställa dylika ledare till svars var dom än kan tänkas befinna sig.

Till sist talas om en tvåstatslösning som en lösning på det fullskaliga krig vi nu åter ser i området. Undertecknad såg nyligen ett reportage om en väl fungerande skola (Fredens oas) med både arabiska och judiska barn. Undertecknads om än naiva förhoppningar väcktes då om ”en” stat. En stat med judar, araber och andra verkande tillsammans i endräkt och övervakade av ett fungerande fredsbevarande Förenta Nationer och måhända en återuppstånden närvarande allsmäktig god Gud.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se