Gruppen-3a-328x120

Omsorgen köpte utbildningar utan upphandling

Omsorgen köpte utbildningar utan upphandling

Kommunen bröt mot lagen när digitala utbildningar till omsorgspersonal köptes in för 870 000 kronor utan upphandling. Det visar en granskning som kommunen gjort efter larm från en anonym visselblåsare.

Omsorgsförvaltningen köpte två webbaserade utbildningar inom läkemedelshantering från Apoteket AB för 435 000 kronor vardera, alltså totalt 870 000 kronor. Enligt lagen är gällande gräns för direktupphandling 700 000 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom finns en dokumentationsplikt för alla direktupphandlingar på över 100 000 kronor. Inte heller denna följdes när läkemedelsutbildningarna köptes in. Den enda dokumentationen är en offert som godkänts.

Omsorgsförvaltningen har alltså brutit både mot lagen och mot kommunens riktlinjer för inköp och upphandling där lagens krav tydligt framgår. Förvaltningarna ska lämna kopia av dokumentationen till upphandlingsenheten.

Utredare var Magnus Gjerstad, kommunjurist, Simon Hjortenbrink, upphandlingschef, Johan Lexfors, HR-chef, och Calle Alm, informationssäkerhetsansvarig. De rekommenderar att omsorgen tar kontakt med kommunens centrala upphandlingsenhet för diskussion och genomför upphandling med deras stöd. Upphandlingar ska i fortsättningen dokumenteras enligt gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.

Bilden visar Magnus Gjerstad.
Kommunjurist Magnus Gjerstad är en av kommunens utredare i visselblåsarärenden. Foto: Lotta Persson

Rapporten har lämnats till omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh. Hon har semester, men Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för HSL (hälso- och sjukvårdslagen), och Michell Grönlund, kommunikatör, svarar Frilagt per mejl.

– Det gjordes en direktupphandling då beloppet inte beräknades överstiga 700 000 kronor, förklarar Ulrika Bengtsson.

– Dock brast vi i det här fallet genom att vi missade att fylla i en blankett för direktupphandling som vi skulle ha skickat till kommunens centrala upphandlingsenhet.

Enligt Ulrika Bengtsson ska beloppet ha blivit fel på grund av att fel fakturor summerats från Apoteket som även fakturerar för läkemedelsgranskning.

Michell Grönlund konstaterar att granskningen efter att upphandlingen blivit ett visselblåsarärende visade att det krävs en översyn av de rutiner som omsorgsförvaltningen har kring upphandlingar.

– Dessa har nu setts över och styrts upp bättre. Vi är glada att det gjordes en visselblåsning i det här fallet så att vi kunde uppmärksammas på vårt misstag och rätta till detta, skriver hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se