torsjö live

Stora mängder fisk och musslor strandade efter översvämningen

Bilden visar fiskar.

När Finjasjön nu drar sig tillbaka efter översvämningen har stora mängder fisk och musslor blivit strandade i området kring Maglekärrsbäcken vid Hässleholms reningsverk. En orsak är att marken mellan bäcken och åkrarna intill höjts. Det skedde vid invallningen av reningsverket, då bäcken delvis flyttades, och vid uppsättningen av stängslet kring området. Tidigare sluttade marken ner […]