torsjö live

Nu sponsrar kommunen både företag och föreningar

Torsjö Live och Tykarpsgrottan får sponsringsbidrag av Hässleholms kommun i år. Förra året fick inga företag någon sponsring. Motiveringen var kommunens dåliga ekonomi. Att enbart föreningar skulle sponsras hade inte och har fortfarande inte stöd i kommunens riktlinjer. Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänstemännen föreslog även i år att […]