torsjö live vers2

Död gås på stolpe på kommunens åker – igen

Död gås på stolpe på kommunens åker – igen

En död gås har hängts upp på en stolpe på en åker som kommunen äger och arrenderar ut, sannolikt för att avskräcka andra gäss från att skada grödan. Det har hänt förut, på en annan åker i närheten. När Frilagt uppmärksammade det 2019 rasade djurvänner i hela landet och artikeln blev vår mest delade någonsin. Den ledde också till att kommunen bad arrandatorerna att ta bort gässen. Men den här gången agerar kommunen inte, åtminstone inte förrän det kommer in “några betydande klagomål”. Ett elstängsel rätt över en gångstig som satts upp av samme arrendator får också vara kvar, trots att området ska vara ett naturområde tillgängligt för allmänheten.

Bilden visar en död gås upphängd på en stolpe.
En död gås har åter hängts upp på en av kommunens åkrar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den döda gåsen hänger fullt synlig från Hovdalavägen och från en vandringsstig vid åkern som egentligen ska vara natur med ädellövplantering, vilket var ett villkor för att Hassellundens villaområde skulle få byggas så nära reningsverket. Men kommunen har aldrig planterat några ädellövträd. Istället arrenderas området ut som jordbruksmark till extrapris.

Nyligen satte arrendatorn upp ett lågt elstängsel kring åkern, enligt en skylt för att skydda mot vildsvin. Men vandringsstigen är nu avskuren av eltrådar eftersom den delvis går ut i kanten på den oregelbundet formade åkern. Det hindrar boende på Hassellunden och andra som brukar gå med sina hundar längs stigen. Stigen ansluter till stigarna vid dagvattendammarna där hårda avverkningar hösten 2022 skedde i strid med detaljplanen och på ett sätt som hotade den sällsynta lilla ormbunken klotgräs. Syftet påstods vara att Hässleholm Miljö skulle komma åt att gräva upp sediment ur dammarna, men det har inte gjorts.

Bilden visar den avspärrade stigen.
Stigen spärras av eltråden.

Det är inte olagligt att använda döda fåglar som fågelskrämmor, men både Skånes ornitologiska förening och länsstyrelsen reagerade på den makabra metoden när Frilagt kontaktade dem förra gången.

– Det är högst obehagligt, jag förstår att folk reagerar. Det är en snaskig metod, sa Kenneth Bengtsson, då vice ordförande i Skånes ornitologiska förening.

Liksom Tom Espgård som arbetar med jaktfrågor på länsstyrelsen, förklarade han också att metoden inte är särskilt effektiv.

– Det fungerar kanske några dagar, sedan märker de andra fåglarna att ingenting särskilt händer. Det är bättre att göra som med tranorna; mata dem på ett ställe för att koncentrera dem dit, sa Kenneth Bengtsson.

Flera gäss har också setts beta av åkerns vall efter att deras döde artfrände hängts upp.

Gåsen är av allt att döma en grågås. Skyddsjakt på grågäss är tillåten, men bara om det behövs för att förebygga skada. Det ska då antingen vara skada på fält med oskördad gröda eller att de orsakar sanitär olägenhet.

– Om någon tycker att det inte är fråga om en allvarlig skada går det att göra en polisanmälan så får det bli en rättslig prövning. Det är ingen mänsklig rättighet att jaga, det ska finnas en stor skada eller sanitär olägenhet, sa Tom Espgård till Frilagt 2019.

Nu verkar kommunen ta saken med en axelryckning.

– Vi har inte fått in något klagomål på detta. Vi kan tycka att det kan vara olämpligt på ställen där allmänheten rör sig frekvent, skriver Malin Torlöf, markförvaltare på tekniska förvaltningen, i ett mejl till Frilagt.

När vi ställer följdfrågor lämnar hon över till mark- och exploateringschef Jonatan Jeppsson Norberg.

– Huruvida gåsen väcker obehag återstår att se, om vi får in några betydande klagomål. I dagsläget tror jag inte vi har fått ett enda förutom din beskrivning. Jag känner inte heller till att det skulle vara olagligt eller dylikt, skriver han.

Bilden visar en död gås på en åker.
Kommunen ser ingen anledning att agera när det bara är Frilagt som hört av sig om en död gås.

Han misstror Frilagts uppgifter om stigen och säger sig inte förstå vilken promenadstig som skulle vara påverkad.

– Vad gäller ”elstängslet” är min bedömning att vi inte behöver göra något åt det heller eftersom det inte hindrar allmänheten i någon reell mening, skriver han.

– Vi tar tacksamt emot information om där är någon stig som faktiskt är avspärrad.

Han anser det inte aktuellt att följa detaljplanen för området.

– Detaljplanen är över tjugo år gammal och såvitt jag vet är det en ickefråga rent politiskt att det skulle planteras något där och i dagsläget har vi varken uppdrag eller budget för att gå vidare med en plantering. Men om vi skulle få ett sådant uppdrag så kommer vi givetvis titta på det.

Att naturmark som enligt juridiskt bindande detaljplan ska vara tillgänglig för allmänheten, så kallad allmän platsmark natur, arrenderas ut till ett helt annat ändamål ser han inte heller som något problem.

– Jag känner inte till några juridiska hinder mot att vi fortsätter arrendera ut marken. Alternativet är ju att låta åkermarken växa igen, och det hade nog inte heller varit okontroversiellt, skriver han.

Frilagt har sökt arrendatorn.

Berit Önell

Läs mer:

2019-04-19 Döda gäss på stolpar på kommunens mark väckte obehag

2022-10-20 Planstridig avverkning vid Hassellunden stör hotad växt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se