torsjö live vers2

Unken politik i LO

INSÄNDARE. När Thomas Lindell delar med sig av sina åsikter i Frilagt 11/4 är det som att lyssna till ett eko från tiden innan Berlinmurens fall i Östeuropa eller Tyskland 1933 – 1945 då politiska fackförbund var kutym i dessa länder. Ett demokratiskt fackförbund ska stå utanför politiken och se till medlemmarnas bästa oavsett politisk […]