torsjö live vers2

SD-motion om gratis kulturskola för yngre barn möter kompakt motstånd

SD-motion om gratis kulturskola för yngre barn möter kompakt motstånd

Inget annat parti i barn- och utbildningsnämnden vill att kommunfullmäktige skall bifalla Hanna Nilssons (SD) motion om att göra kulturskolan kostnadsfri för barn upp till tolv år. Även Kulturskolan förefaller vara motståndare till förslaget som i verksamhetschef Mattias Östling Lundgrens skrivelse till nämnden framstår som dyrt och problematiskt. Han menar dock att han inte hade för avsikt att fälla motionen. Verksamhetschefen är ”mycket glad” att politikerna vill diskutera en sänkning av avgiften, och vill gärna anställa fler lärare, men hade hellre velat se en mer genomarbetad lösning som fördelar resurserna jämnt mellan alla barn upp till 18 år.

Bild på klarinett, altsaxofon och basklarinett.
På Kulturskolan i Hässleholm erbjuds undervisning i både vanliga och ovanliga instrument såväl som i sång, dans och bild. Foto: Ludvig Ström.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Idag kostar det barnens föräldrar 650 kronor per termin och ämne med undervisning på Kulturskolan.

Det vill Sverigedemokraterna ändra på, åtminstone för barn under tolv år. Hanna Nilsson (SD), oppositionsråd, och Hanna Sjöstrand (SD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden, vill göra Kulturskolan helt gratis för denna åldersgrupp. De skriver i en motion:

Kultur får aldrig bli en klass-fråga och med den tuffa ekonomiska situation som idag råder finns det en risk att kulturen väljs bort av familjer på grund av ekonomiska hinder.

Vi ser en tydlig nedåtgående trend för antalet barn i Kulturskolan och vi vill vända denna utveckling.

De flesta kommunala kulturskolor tar cirka 700 kronor i avgift per termin, visar en enkät av Kulturnytt från 2022. Även det är ett subventionerat pris. Cirka 14 procent av kommunerna uppger dock att undervisningen är gratis. Vissa är kostnadsfria för alla elever, andra enbart för nybörjare.

Kulturskolan på nedgång sedan länge

Efter pandemin har Kulturskolan ökat något, men i ett längre tidsperspektiv har minskningen varit både påtaglig och ihållande.

Förändringar i samhället kan ha påverkat, men en del av förklaringen till minskningen är att Kulturskolan i Hässleholm genomgått flera nedskärningar efter sparkrav från kommunen. Senast 2023 halverades det statliga stödet för kulturskolorna.

Att undervisning inte längre får ske på skoltid har också slagit hårt mot verksamheten. De logistiska problemen har varit kännbara i kransorterna. Senast Kulturskolan gjorde en mätning uppskattades att 80 procent av all undervisning sker i Hässleholms centralort.

Många amatör- och proffsmusiker har börjat sin bana i Hässleholms Kulturskola. Bild från konsert i kulturhusets foajé i april 2017. Foto: Jonathan Önell

SD möter motstånd

Övriga partier var inte övertygade om Sverigedemokraternas lösning. Vid voteringen i barn- och utbildningsnämnden försvarades motionen enbart av dem själva. Såväl Moderaterna och Liberalerna som Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot. Miljöpartiet har ingen representant i nämnden.

Enligt verksamhetschefen Mattias Östling Lundgrens tjänsteskrivelse skulle motionen inte bara innebära att 700 000 kronor förloras i avgifter, den skulle också leda till långa köer eftersom många skulle ansöka, såväl som att fler lärare skulle behöva anställas. Han befarar också att åldersgränsen skulle göra att många av barnen inte skulle studera vidare efter tolv års ålder och att barn som är äldre än tolv inte skulle våga prova på.

Hanna Nilsson tror fortsatt på sin motion

Varför göra Kulturskolan kostnadsfri upp till tolv års ålder?

– Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt kan prova på, utan att det blir en klassfråga. För när familjerna har det dåligt ekonomiskt så blir det såna saker som man drar in på.

Hanna Nilsson (SD).
Alla barn borde åtminstone få chansen att prova på Kulturskolans verksamheter, tycker Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Varför tror du att Kulturskolan är emot förslaget?

– Jag vet faktiskt inte, när jag läste svaret så verkar det som de inte tyckte det är en problematik, och det tycker jag är lite nonchalant, för det är en stor risk att detta blir en klassfråga och genom att bifalla vår motion ger man alla i samhället en chans.

– Jag förstår det som en kostnadsfråga. De menar att de får mindre intäkter och kanske behöver fler lärare.

Blir det dyrt?

– Vi får ju lägga till de pengarna, givetvis, och ta ifrån något annat. Rent samhällsekonomiskt kan detta bli jättebra att fler får den här möjligheten.

– Utifrån deras verksamhet är det konstigt att Kulturskolan säger nej, för de skall egentligen bara ta hänsyn till sakfrågan.

Har du en annan syn på Kulturskolans förutsättningar än de själva har?

– Det känns ju som det, de verkar nöjda med det elevunderlaget de har idag men vi önskar ju att de hade mycket fler.

– Vi tror att Kulturskolan kan blomstra på ett helt annat sätt om vi genomför den här motionen.

Har kommunen råd just nu?

– I en sverigedemokratiskt ledd kommun hade vi haft råd med det, för vi hade tagit bort alla onödiga saker vi lägger pengar på.

– Vi har en del investeringar som är helt onödiga, som Björklunda, och andra där vi helt kan tänka om.

Tror du att du har någon chans att få igenom detta i fullmäktige?

– Ja, det utgår jag ifrån, det finns många partier som vill ha gratis både det ena och det andra och detta är faktiskt något som kan vara bra för våra barn.

Skall Sverigedemokraterna göra gemensam sak med vänsterpartiet?

– Alltså det hade varit fantastiskt, jag bryr mig inte om vem jag gör gemensam sak med så länge som det är för kommuninvånarnas bästa.

– Vårt största problem idag är att vi har fler och fler som hamnar utanför samhället, och det måste vi hitta olika sätt att förhindra.

Moderaterna vill inte konkurrera med privat kulturverksamhet

Stefan Larsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, uppfattar också Mattias Östling Lundgrens skrivelse som till stöd för nämndens beslut att be kommunfullmäktige att avslå motionen.

– Vi instämde helt med tjänsteskrivelsen, säger han.

Han förutser skenande kostnader om motionen skulle bifallas av fullmäktige.

– När någonting är gratis då är det lätt att anmäla sig, för man förlorar ingenting på att hoppa av.

Stefan Larsson (M).
Stefan Larsson (M) tar verksamhetschefens skrivelse som intäkt för att avslå motionen. Foto: Urban Önell

Vad vill ni göra för att främja kulturen och motverka att Kulturskolans elever minskar?

– Vi står bakom Mattias förslag att gå ner i åldrarna och försöka få ett engagemang tidigare än årskurs tre, när man vanligen börjar.

– Förhoppningen är att Linnéskolan skall kunna få en kulturprofil som Västerskolan har en fotbollsprofil.

Blir det inte en klassfråga om fattigas barn inte har råd att gå i skolan?

– Jag har inte hört de argumenten i förhållande till annan föreningsverksamhet. Jag tror inte det är en sån situation vi befinner oss i.

– Man måste se det i ett större perspektiv. Det är en frivillig verksamhet. Skall man gå in och subventionera dansundervisning på Kulturskolan när det kostar på föreningar och företag? Då är det mycket annat som också rimligen måste subventioneras. Och då blir det oerhört kostsamt.

I vissa kommuner är Kulturskolan helt gratis.

– Då har de gjort en annan bedömning.

Har kommunens svaga ekonomi bidragit?

– Kommunens ekonomi är ansträngd. Allt man gör måste vägas mot vad man får dra in på.

Är det mer ideologin än ekonomin som avgör för Moderaterna?

– Sverigedemokraterna har lättare att lova saker som kostar eftersom de inte sitter med och styr.

– Jag tror att det uteslutande handlar om att de vill ha röster i kommande val.

Kulturskolan vill hellre sänka kostnaden för alla barn

Mattias Östling Lundgren är sedan två år tillbaka chef för Kulturskolan. Han vill inte helt skriva under på att han var motståndare till förslaget.

Är det rätt uppfattat att du var emot kostnadsfri undervisning för barn upp till tolv år?

– Det är halva sanningen. Det är fantastiskt att Kulturskolan lyfts, och att det lyfts vad det kostar.

– Att man sätter tolvårsgräns däremot, där tycker jag det blir fel.

Ditt yttrande fokuserade på förslagets problem och kostnader.

– Anledningen till att jag svarade som jag gjorde var att nämnden måste förstå vad det här kommer kosta, i inkomstförlust såväl som i att man måste anställa fler lärare. Vilket jag givetvis tycker är positivt, jag vill utveckla Kulturskolan, men då måste man också veta vad det är som krävs. Inför vi det här, men utan att få utöka, då får vi istället längre köer, vilket inte heller är snällt, för det blir en falsk förhoppning.

– Mitt motförslag var att använda de här pengarna för att sänka avgiften för alla upp till 18 år istället. Det hade jag sett som bättre, och mer rättvist.

Du skrev att det riskerar att bli en skola för barn upp till tolv år.

– Det är en fara jag såg att det skulle bli så. Det märker alla som jobbar med barn att det är svårare att få dem att stanna kvar när de kommer upp i tonåren.

– De förändras, byter skolor. I samma veva blir det dags att skaffa instrument. En kostnad då skulle bli ytterligare ett trappsteg som gör att det är svårt att få dem att stanna kvar.

Gärna billigare, men kanske inte gratis

Vore det inte önskvärt då att göra det helt gratis?

– Det finns en del som försökt. Åstorp tycker det är bra. Andra tycker att det hade varit bra om man hade haft en liten avgift, för man upplever att det blir mycket bytande, och att man inte tar det på allvar. Så det är två sidor av det.

Är du inte helt klar på den frågan?

– Jag är helt klar med att det skall vara en så låg avgift som möjligt, men helt gratis, där är jag lite mindre säker. Men givetvis skall det vara en möjlighet för alla att vara med. Alla skall ha råd.

– Vi vill ge alla möjligheten, det är ju en del av barnkonventionen som är lag, att vi skall ge alla barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.

Politiker har uppfattat det som att du tagit parti i frågan och punkterat förslaget.

– Jag hade för avsikt att svara tydligt så att alla förstår vad beslutet innebär. Det var varken min tanke att punktera eller underblåsa utan mest bara; det här kommer vi behöva ta in mer pengar för, och det kommer kosta så här, och jag tror att det kommer bli mer. Det är en krasshet i det, det här kommer hända, men att punktera nån, det ville jag inte göra. Och jag är positiv till att man sänker avgiften.

När Kulturskolan minskat så mycket, om nu Sverigedemokraterna vill skjuta till pengar, varför inte ta emot det med öppna armar?

– Fast det har ju aldrig varit tal om några pengar. Det har bara varit tal om att man vill införa detta, inte om hur.

– Som det ekonomiska läget är nu är det svårt att tänka att de skall utöka vår verksamhetsram.

Litar du inte på att politiken kommer tillföra de pengar som behövs?

– Det var väl skarpt. Så skulle jag inte vilja uttrycka det. Jag har full tilltro till politikerna. Men jag vill svara på motionen med vad som kommer att hända, och sen är det upp till dem att svara om de vill tillföra pengar.

Bantad verksamhet

Du skriver att ni effektiviserat. Alltså skurit ned?

– Ja, det är en del av att vi idag har färre elever. Vi har haft flera ämnen som försvunnit under de senaste sex-sju åren.

– Det har varit lite krisläge.

Har Kulturskolan det fortfarande ekonomiskt svårt?

– Jag skall inte klaga, men vi har det tajt. Vi har inte fått någon uppräkning och räknar med att det kommer bli ännu tajtare.

– Om du frågar om vi kunnat göra det här utan tillskott hade vi inte kunnat det, såklart.

Tomtenissar framför Nu tändas tusen juleljus. Bild från 2019. Foto: Urban Önell

För femton år sedan var kulturskolan mycket större. Vad har gjort att ni minskat?

– Det finns olika svar på det. En del är att vi inte längre får ha undervisning på skoltid. En annan del har varit effektiviseringarna.

– Sen är det ju så idag att allt skall vara roligt hela tiden. Men det är ju inte enkelt att lära sig ett hantverk, och inte alltid roligt, även om det ger något sen.

Du skriver att trenden har vänt.

– Försiktigt vänt.

– Vi har satt igång några nya ämnen. Vi har också omstrukturerat lite med grupper när man är ny, vilket skapar ett sammanhang som vi tror gör att man stannar längre. Vi har också bra samarbeten med skolorna där vi är ute och visar vad vi gör.

Räknar du med fortsatt uppåtgående trend?

– Ja, men vi kan bara växa lite till. Det är ju fullt hos lärarna.

Om du har politikerna med dig, vad vill du göra istället?

– Att vi inte längre får undervisa på skoltid när barnen är där är ett problem. Nu när vi bara får göra det efter skoltid får vi svårt med undervisning och ensemblespel. Särskilt i kransorterna. Vi konkurrerar också med allt som händer efter skolan. Sen det här hände för några år sedan har vi sett en centralisering av undervisningen.

– Jag hade gärna sett att man föreslog att göra en utredning, och så kunde man tagit fram lite olika alternativ för hur man skulle göra, hellre än att lägga en motion om att vi borde göra på ett visst sätt.

Jonathan Önell
Ludvig Ström

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se