torsjö live vers2

Ändrad detaljplan på T4 röstades ner

Ändrad detaljplan på T4 röstades ner

Byggnadsnämnden röstade på tisdagen ner Sverigedemokraternas motion om en ändring av detaljplanen för södra T4 som skulle rädda musikpaviljongen och Officersparken. Röstsiffrorna blev 7-2. Men det är kommunfullmäktige som avgör frågan. Där kan motionen tidigast tas upp vid sammanträdet den 2 november.

SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen och parken röstades ner av byggnadsnämnden. Förslaget är att säga nej. Foto: Berit Önell
SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen och parken röstades ner av byggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Liggande förslag till beslut i byggnadsnämnden var att avslå motionen, främst på grund av att det ännu inte gått tio år sedan detaljplanen antogs 2009 och att det då krävs särskilda skäl för att ändra den. De kulturhistoriska värdena ska också ha beaktats i arbetet med detaljplanen. Dessutom kan en ändring som förbjuder bostadsbyggande innebära att den tilltänkte byggherren kan ha rätt till skadestånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sverigedemokraterna yrkade givetvis på att byggnadsnämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen som bland annat framhåller att gällande detaljplan ”förstör en mycket värdefull miljö” och att parken med paviljongen är ”en omistlig del av det kulturarv som det gamla garnisonsområdet utgör för Hässleholm”.

– Det finns en bred folklig opinion för att bevara Officersparken med musikpaviljongen där den står nu, därmed får detta ses som ett undantagsfall på grund av det

Sverigedemokraterna, som motionerat om att ändra detaljplanen för att bevara pavilöjongen och parken, har också medverkat vid protestkonserterna. Foto: Berit Önell
Sverigedemokraterna har också medverkat vid protestkonserterna. Foto: Berit Önell

starka allmänna intresse som framkommit det senaste halvåret, skriver Ulf Erlandsson i sitt yrkande som omvandlades till en reservation när förslaget inte gick igenom i byggnadsnämnden.

Han hänvisar till att frågan har engagerat många kommuninvånare och att kommunen har tagit emot protestlistor med tusentals namnunderskrifter.

– Det gäller att lyssna på kommuninvånarna, det är faktiskt dem vi företräder.

– Det har sprudlat av musikarrangemang i den kulturhistoriska musikpaviljongen och många kommuninvånare har suttit i Officersparken och avnjutit tonerna från lokala förmågor. Detta är ett kulturarv som är värt att bevara, skriver Erlandsson och avslutar med att kommunen kan föreslå annat markområde för husbygget.

Många hässleholmare har kunnat lyssna på musik i den kulturhistoriska miljön i Officersparken den senaste tiden.
Många hässleholmare har kunnat lyssna på musik i den kulturhistoriska miljön i Officersparken den senaste tiden, här vid Hässleholms stadsmusikkårs framträdande. Foto: Berit Önell

SD fick stöd av Folkets väl genom gruppledaren Björn Widmark som dock bara är ersättare och därför inte fick rösta i voteringen. Han lämnade istället en protokollsanteckning där han i allt väsentligt ställer sig bakom SD:s motion.

– Vi anser att detaljplanen som medger byggnation i Officersparken måste ändras. Skälet är bland annat att kommunen i sitt förslag till fördjupad översiktsplan redovisar att Officersparken är en av de värdefulla kulturmiljöer som har ett stort kulturhistoriskt värde. Vi anser det då inte rimligt att hålla fast vid att det ska byggas ett högt bostadshus mitt i den bevaransvärda kulturmiljön, skriver han bland annat.

Nästa kommunfullmäktige hålls den 26 oktober. Men tills dess hinner kommunledningen inte bereda ärendet.

– Den kan omöjligen komma till KF-sammanträdet i oktober, svarar kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) på Frilagts fråga genom sekreteraren Gunilla Liljeqvist.

Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm fortsätter samla in namn för paviljongens och parkens bevarande. Foto: Urban önell
Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm fortsätter samla in namn för paviljongens och parkens bevarande. Foto: Urban Önell

Namninsamlingen för paviljongen och parken fortsätter. I lördags stod Leif Henningsson och Evert Storm åter på torget och tog då emot ytterligare 175 underskrifter. Antalet är därmed uppe i 2 444.

Länsantikvarien väntas i veckan också överlämna sin utredning om paviljongens och parkens kulturvärden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se