torsjö live

Åtalsanmälan för förorenad asfaltkross

Åtalsanmälan för förorenad asfaltkross

Asfaltkrossen som lagts ut på vandringsleden vid Finjasjön innehåller förhöjda halter av oljeföroreningar, PAH. Det visar provresultat som kommunens tekniska avdelning nu skickat till miljökontoret. Uppgifterna har skickats vidare till länsstyrelsen. Miljökontoret kommer inom kort att göra en åtalsanmälan.

Provtagningen ska ha gjorts i kommunens upplag där asfaltkrossen till vandringsleden hämtats.

Frilagt avslöjade i förra veckan att asfalten lades ut på vandringsleden utan lagstadgad anmälan till miljökontoret, vilket alltid krävs om återanvändning av avfall ska ske i ett område som kan drabbas av översvämning. På platsen har redan en omgång asfaltblandad beläggning försvunnit ut i sjön, vid översvämningen i vintras.

Tekniska avdelningen lade ut asfaltkross som förstärkning på Skåneleden vid Finjasjön i Sjörröd. Foto: Berit Önell
Kommunen lade ut asfaltkross som förstärkning på Skåneleden vid Finjasjön i Sjörröd. Foto: Berit Önell

En anmälan har nu lämnats in i efterhand, vilket inte innebär att allt är i sin ordning.

– Vi har skyldighet att åtalsanmäla vid misstänkt miljöbrott. Att vidta en åtgärd som kräver anmälan utan att anmäla är ett miljöbrott. Sedan är det åklagaren som beslutar om det blir åtal, förklarar miljöinspektör Daniel Rasmusson.

Det är inte klarlagt om det enbart är tekniska avdelningen som ska åtalsanmälas eller om Hässleholm teknik AB, som utfört arbetet på beställning av tekniska avdelningen, också kommer att granskas av åklagaren.

Enligt reglerna krävs anmälan om återanvändning av avfall för anläggningsändamål oavsett om området är särskilt känsligt, när föroreningshalter på nivån ringa risk uppmätts. Om halterna ligger över ringa risk krävs dessutom tillstånd av länsstyrelsen.

I denna analys hade två av tre parametrar av PAH värden under ringa risk medan det tredje låg strax över. Länsstyrelsen har därför fått ärendet för yttrande.

Miljöinspektör Ida Gundresen förklarar att beslut om asfaltkrossen på vandringsleden ska tas bort får vänta tills länsstyrelsen sagt sitt.

Asfaltbitarna syns tydligt på stigen.
Asfaltbitarna syns tydligt på stigen.

Daniel Rasmusson berättar att upplaget ska bestå av asfalt som brutits upp vid arbeten på vägar och parkeringsplatser runt om i kommunen. Han kan inte säga exakt under hur lång tid asfalt fyllts på, men anser det inte orimligt att den uppgift Frilagt tidigare fick från Stefan Alvedal på tekniska avdelningen stämmer: minst 30 år.

– Man ska aldrig blanda olika avfall, säger Daniel Rasmusson.

I år har tekniska avdelningen tillsammans med Peab börjat återvinna asfalten genom att smälta ner den i asfaltverk. Det mesta används sedan vid nya vägarbeten.

Men under tidigare år har asfalt från upplaget av allt att döma lagts ut som förstärkning lite varstans i kommunen.

– Det kan nog vara så. Det här är något som vi fått upp ögonen för i samband med det här ärendet, säger Daniel Rasmusson.

Han är bekymrad över att så många inblandade inte verkar ha känt till när det krävs anmälan och tillstånd för olika åtgärder.

Men måste de inte känna till vad som gäller?

– Det finns absolut ett kunskapskrav för dem som arbetar med det här. Men det är tyvärr vanligt förekommande att det brister. Vi jobbar mycket med information till verksamheterna, säger Rasmusson.

Kan det vara någon som med berått mod struntar i reglerna?

– Det vågar jag inte säga, det får stå för dem, säger Rasmusson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se