torsjö live vers2

Mer personal efter länsstyrelsens krav

Mer personal efter länsstyrelsens krav

Den planerade utökningen av överförmyndarens bemanning i Hässleholm sker först efter ett åläggande från länsstyrelsen. Vid en inspektion i april påtalade länsstyrelsen, för tredje året i rad, att verksamheten var kraftigt underbemannad.

Enligt länsstyrelsen bör årsräkningarna vara granskade till oktober månad. I Hässleholm finns idag ett 100-tal granskningar som ännu inte hunnits med.

Senast den 1 oktober skulle kommunledningen avge rapport till länsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. I kommunens svar redovisas den planerade personalförstärkningen, från två till tre tjänster.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Överförmyndaren Per-Åke Purk (V) berättade inte att enheten har varit underbemannad i flera år och att personalförstärkningen sker först efter krav från länsstyrelsen. Foto: Urban Önell
Överförmyndaren Per-Åke Purk (V) berättade inte att enheten har varit underbemannad i flera år och att personalförstärkningen sker först efter krav från länsstyrelsen. Foto: Urban Önell

Men den 28 september fick kommunen klagomål från en god man som inte fått sitt arvode på grund av försenad granskning av årsräkningen. När Frilagt därför kontaktade överförmyndaren Per-Åke Purk och kanslichef Elisabeth Aidemark berättade ingen av dem att länsstyrelsen ställt några krav och dessutom anmärkt på bristande resurser flera år i rad. Istället talade de om personal som slutat och inte omedelbart kunnat ersättas och att antalet ärenden ökat, främst på grund av de många ensamkommande flyktingbarnen.

Redan vid länsstyrelsens besök i april låg personalen dock efter med granskningar av ställföreträdarnas årsredovisningar som lämnats in senast den 1 mars.

– De ärenden överförmyndaren hanterar rör personer som hör till de mest utsatta och sårbara i samhället, personer som saknar eller har försvagad möjlighet att själva bevaka sin rätt. Det är mycket viktigt att de resurser som kommunen avsätter till verksamheten är tillgängliga och tillräckliga för att överförmyndartillsynen ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt, skriver länsassessor Maria Harderup Lerstorp på länsstyrelsen.

Hon konstaterade vid inspektionen att verksamheten, trots bristande resurser, fungerat väl, men att detta helt och hållet berott på att de anställda varit så rutinerade och väl insatta i pågående ärenden.

Efter en pensionsavgång och byte av den politiskt tillsatta överförmyndartjänsten fanns plötsligt bara ny personal. Dessutom slutade den nyanställda handläggaren efter kort tid och ersattes av tillfällig personal. Extrapersonal har också tagits in.

Länsstyrelsen påpekade att det är viktigt att även överförmyndarens ersättare är väl insatt i myndighetens arbete. I Hässleholm hade ersättaren inte gått någon utbildning och någon sådan var inte heller planerad.

Beklagar situationen

Den gode man som klagade på försenade granskningar av årsräkningar har nu fått svar från kommunen. Charlotte Nygren-Bonnier, biträdande förvaltningschef på kommunkansliet, beklagar att arvodesutbetalningarna är fördröjda och förklarar att kommunledningen är medveten om situationen på överförmyndarenheten.

Josefine Moëll, jurist på överförmyndarenheten sedan i våras, beklagar också förseningarna.

– Det är bra om granskningarna görs så fort som möjligt eftersom det är genom granskningarna som vi kan upptäcka eventuella oegentligheter, om det är något som behöver rättas till, säger hon.

En femtedel av granskningarna kvar

Något lagkrav på att granskningarna ska vara färdiga en viss datum finns inte.

– Men vi vill bli klara före årets slut, sedan kommer ju nästa års årsräkningar, säger hon.

Hon tycker dock inte att länsstyrelsens önskemål om att vara klar den 1 oktober är orimligt, om det bara finns personalresurser.

– Jag hoppas verkligen att det blir så nästa år, men vi har en stor arbetsbörda. Det ska vara vår ambition och vi kan gärna vara klara tidigare också, säger hon.

De cirka 100 ännu icke granskade årsräkningarna motsvarar uppskattningsvis en femtedel av årets redovisningar.

Den vakanta handläggartjänsten ska tillsättas den 1 november och den nya tjänsten är utannonserad. Ytterligare en tjänst diskuteras, men om den finns ännu inget beslut.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
29/9 Överförmyndaren hinner inte med

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se