torsjö live

Madrasser på golvet för flyktingbarn

Madrasser på golvet för flyktingbarn

Krisläge råder nu i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Hässleholms kommun. Det är så illa att socialförvaltningen bedömt situationen som ett allvarligt missförhållande och gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt den senaste tiden. Hässleholms kommun har nu ansvar för 150 barn, vilket är 90 fler än i juni. Belastningen är så hög att gällande föreskrifter inte längre kan följas.

När boendeplatserna i kommunen inte räcker till och externa placeringar inte går att uppbringa får flera barn dela rum och en del av dem får sova på madrasser i vardagsrummet i familjehemmen. Dessutom har några placerats på boenden tillsammans med andra målgruppper. Utredningar och utbildningar inför placering kan inte heller genomföras. Allt detta strider mot föreskrifterna.

Utvecklings- och kvalitetssamordnaren Ulla-Brita Wallenius beskriver i anmälan att hela kommunen arbetar tillsammans för att hitta lokaler och kvalificerad personal. Målet är att hitta fler lokaler som uppfyller kraven både för verksamheten och för brandsäkerhet.

– Processerna löper på och de går så fort de bara kan, men fler barn kommer och vi hinner inte lösa det så snabbt som vi önskar, skriver hon.

Kommunen har i veckan meddelat länsstyrelsen att verksamheten för ensamkommande barn är överbelastad på ett sådant sätt att lagstadgade riktlinjer inte kan följas. Det råder också enorm brist på gode män.

Länsstyrelsen har ställt ett antal frågor till kommunen utifrån två scenarior, antingen att nuvarande antal flyktingar fortsätter att komma under en längre tid, upp till ett år, eller att antalet ökar kraftigt, upp till det dubbla, under samma tid.

Hässleholms kommun har bildat en operativ grupp med representanter från olika förvaltningar för att få en lägesbild av flyktingsituationen i kommunen.

I rapporten till länsstyrelsen framgår att även skolan i Hässleholm redan har stora problem att ta emot de många nyanlända eleverna. Det börjar bli kritiskt med det mesta: lokaler, lärare, skolsköterskor och stödfunktioner för elever med trauma. Särskilt problematiskt är det i Vittsjö och Tyringe samt på gymnasiets Ungdomscentrum.

Räddningstjänsten har också mycket att göra med kontroller och besiktningar av olika anläggningar. I rapporten beskrivs en risk för social oro vid ett högt flyktingmottagande. Det kan innebära en ökande risk för insatser i flyktinganläggningar på grund av motsättningar mellan flyktinggrupper eller på grund av grupper i samhället som motsätter sig flyktingar.

Om värsta scenariot blir verklighet anser kommunen att tillfälliga inskränkningar krävs i en rad lagar såsom skollagen, socialtjänstlagen, brandskyddsregler, plan- och bygglagen, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Flyktingbarnens skolgång kan också behöva lösas genom separat förskola och skola i större mottagningsläger.

Kommunen betonar att det finns ett behov av information från nationell nivå. Förändringar i flyktingströmmar med mera som berör kommunen måste aviseras så tidigt som möjligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se