torsjö live vers2

Citylyftet vill ha mer exklusiva butiker

Citylyftet vill ha mer exklusiva butiker

Attraktionskraften i Hässleholms centrum kan höjas genom mer exklusiva butiker, bättre skyltning och mer samarbete mellan näringsidkare. Det är några av slutsatserna i projektet Citylyftet som finansieras av Hässleholms kommun, Fastighetsägarna Syd och Hesslecity.

Parallellt med detta pågår i all tysthet det tidigare nedlagda centrumutvecklingsprojektet som nu kallas stationsutveckling. I första etappen blir Första Avenyen gågata ända fram till Järnvägsgatan.

På tisdagen höll det dansk-svenska konsultföretaget Reteam en första redovisning av Citylyftet inför kommunledningen och ett tiotal butiksinnehavare och fastighetsägare.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Hur ska centrala Hässleholm blir mer attraktivt? Det ska Citylyftet försöka ge svar på. Foto: Berit Önell
Hur ska centrala Hässleholm blir mer attraktivt? Det ska Citylyftet försöka ge svar på. Foto: Berit Önell

Kommunens näringslivssekreterare Roger Höjendal hoppas på bättre uppslutning nästa gång, den 27 oktober. Då redovisas resultatet av över 500 intervjuer med allmänheten om vad de tycker om utbudet i centrum. Den 24 november är det dags för slutrapport med stadsvandring. Då presenterar Reteam också en konkret handelsstrategi för Hässleholm.

Reteam har gjort en kartläggning av alla verksamheter i centrum genom intervjuer och besök. Medarbetarna gör också en ”stråkanalys” där de tar reda på vilka stråk som passar bäst för olika syften.

Nässjö har varit jämförelsestad.

– Hässleholm är ungefär lika bra som Nässjö och med samma storlek och utmaningar. Det som är lite bättre i Hässleholm är att här finns färre tomma lokaler, förklarar Roger Höjendal.

Det som behövs för att höja attraktionskraften är, enligt konsulterna, bättre skötta och bättre skyltade butiker samt några nya.

– Det utbud som saknas är exklusivare butiker, men det viktigaste är att göra något tillsammans, säger Höjendal.

Över 500 hässleholmare har blivit intervjuade av bland andra Dylberina Koci på uppdrag av Reteam. Foto: Berit Önell
Över 500 hässleholmare har blivit intervjuade av bland andra Dylberina Koci på uppdrag av Reteam. Foto: Berit Önell

Enligt intervjuerna med allmänheten behövs mer färg, fler livsmedelsbutiker i centrum och längre öppettider på restauranger, kaféer och nattklubbar. Även lekplatser, parkeringsplatser och nytt badhus efterfrågades.

– Många tycker att det finns mer än tillräckligt med pizzerior, glasögonbutiker och frisörer i centrum, berättar Dylberina Koci, en av ett tiotal personer som gjorde enkäterna under en vecka.

Hon tyckte det var lättare att få äldre hässleholmare att uttala sig, men såg även till att få med de yngre.

En halv miljon kronor satsas på Citylyftet. Kommunen betalar 300 000 kronor, Fastighetsägarna Syd 175 000 och Hesslecity 25 000.

Kartläggningen i Citylyftet är en sak för sig, men har ändå ett samband med den ombyggnad av centrum som startar inom kort. Den utgår delvis från resterna av den utskällda arkitekttävlingen för ett par år sedan där det vinnande förslaget bland annat innebar att statyn Våren skulle flyttas från Stortorget. Torget är nu inte med alls i första etappen som enbart berör Järnvägsgatan och Första Avenyen upp till Frykholmsgatan.

– Den kallas stationsutveckling eftersom den i första hand berör området närmast stationen, berättar Roger Höjendal.

Etapp ett i centrumutvecklingen berör enbart Järnvägsgatan och Första Avenyen upp till Frykholmsgatan. Det kontroversiella torget behandlas senare.
Etapp ett i centrumutvecklingen berör enbart Järnvägsgatan och Första Avenyen, som blir gågata även från Järnvägsgatan till Frykholmsgatan. Det kontroversiella torget behandlas senare.

Ombyggnaden handlar mycket om tillgänglighetsanpassningar, exempelvis ramper vid butiksentréer och andra praktiska förbättringar. Cykelvägar ska byggas liksom särskilda cykelparkeringar. Men det blir också en del estetiska förändringar. När nedre delen av Första Avenyen blir gågata får den också ny stenläggning och planteringar. Trafiken på Järnvägsgatan blir troligen enkelriktad för bilar medan bussarna kan köra på båda hållen.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tycker att det räcker att tekniska nämnden beslutar om utvecklingen av Järnvägsgatan och Första Avenyen. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tycker att det räcker att tekniska nämnden beslutar om utvecklingen av Järnvägsgatan och Första Avenyen. Foto: Berit Önell

– En del saker behövde justeras i det tidigare förslaget, bland annat så att träd inte planteras på vattenledningar och cykelstråk inte slutar i tomma intet, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Hon förklarar att avstängningen av Första Avenyen också måste ske i samarbete med Skånetrafiken eftersom busstrafiken påverkas.

Att flytta bussparkeringen fanns med i det tidigare förslaget, men är troligen inte aktuellt längre.

Det har varit väldigt tyst om stationsutvecklingen. Inte ens politiker i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har fått någon information.

– Jag hörde Lena Wallentheim berätta lite om det här på ett Rotarymöte och har sedan efterlyst information, men inte fått se någonting, berättar Björn Widmark (FV), ersättare i båda instanserna.

Han anser att det är olyckligt att folkvalda politiker inte får veta vad som händer i god tid.

– Och hur blir det med den utlovade medborgardialogen, transparensen och öppenheten, undrar han.

Lena Wallentheim (S) säger att det är tekniska avdelningen och tekniska nämnden som äger frågan idag.

– De har fått uppdraget och arbetar nu med det. Jag tror inte att det behövs någon mer än tekniska nämnden som beslutar. Det tidigare större projektet vann inte gehör och gick i stöpet. Men företagare med flera vill se att något händer. Det är viktigt att komma igång och den här biten är viktigast att börja med, säger hon.

Ett konsultföretag är dock inblandat även i det här projektet, Cowi.

Hur ska det här förankras?

– Vi har pratat mycket om det och det ska också förankras hos handlarna, säger Lena Wallentheim.

Vad hände med medborgardialogen?

– Allmänheten kan kanske vara med mer i andra etappen och lämna synpunkter. Det är rätt skede innan politikerna låst fast sig i något. Många gånger kommer allmänheten in lite i senaste laget, medborgardialog ska ske i god tid, säger Lena Wallentheim.

Budgeten för centrumutvecklingen är 24 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se