torsjö live vers2

Bakläxa för höghus i Officersparken

Bakläxa för höghus i Officersparken

Jacob Karlsson och K-fastigheter får inte bygglov för sitt förslag till femvåningshus i Officersparken.

– Det uppfyller inte kraven i detaljplanens gestaltningsprogram, så det måste omarbetas, berättar Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Bygglovsansökan lämnades in för några veckor sedan, trots att en motion med förslag till ändring av detaljplanen inte behandlats ännu. Sverigedemokraterna begärde därför att behandlingen av bygglovsansökan skulle vänta och ansökte om inhibition i förvaltningsrätten som dock sa nej.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu drar bygglovsansökan ut på tiden ändå, eftersom K-fastigheter måste göra ett nytt förslag.

– Det finns en plan för hur nya byggnader ska passa ihop med de befintliga i området och det här huset avviker för mycket, förklarar Leif Nilsson.

Gestaltningsprogrammet är tvingande och beskriver hur byggnader i området ska se ut för att smälta in i den kulturhistoriska miljön. Riktlinjerna gäller färgsättning, materialval, fasadutformning med mera.

K-fastigheters hus skulle byggas i betong, ha svart fasad med glaspartier och svart, platt tak samt grå sockelfärg.

Tidigare har sagts att bygglovet kanske inte behöver behandlas politiskt i byggnadsnämnden utan skulle kunna tas på delegation av en bygglovshandläggare. Nu är det knappast troligt att det blir så.

– Nej, det hade kunnat tas på delegation om förslaget varit helt planenligt. Det här är dessutom ett ärende som har stor betydelse för allmänheten, säger Nilsson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se