Gruppen-3a-328x120

Franskan försvinner från grundskolan

Franskan försvinner från grundskolan

Franska slopas som valmöjlighet för grundskoleelever i Hässleholms kommun inför hösten. Bara de som redan påbörjat sina studier i språket får fullfölja dem. Det beslöt en oenig barn- och utbildningsnämnd på torsdagen.

Anledningen till förändringen är sparkraven på skolan. Men om det ska bli någon kostnadsminskning på att dra in franskan krävs att grupperna i övriga språk inte behöver utökas.

– Vi vet inte om det blir någon besparing alls. Varför då inskränka elevernas valmöjligheter, undrar nämndens andre vice ordförande Joachim Fors (S) som röstade emot.

Fyra inriktningar på gymnasieprogram försvinner också.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ser inte mycket besparingspotential i att ta bort elevernas möjlighet att välja franska i grundskolan och fyra av inriktningarna i gymnasieskolan. Foto: Lotta Persson

Förvaltningen har beräknat en kostnadsreducering på 200 000 kronor i år och 600 000 kronor nästa år om franska inte erbjuds som språkval från och med i höst. Men förutsättningen är enligt handlingarna att elevantalet i övriga språkgrupper inte ökar så att de behöver delas i flera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Idag erbjuder kommunens skolor tre val i moderna språk: tyska, spanska och franska. Franska är det minsta språket med färre än tio procent av eleverna, totalt 251 elever i årskurserna 6-9. Grupperna är små med 2-16 elever i varje.

– Utbudet minskar, men samtidigt måste vi prioritera. Så små grupper är inte försvarbart, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson.

Han medger dock att det troligen kommer att krävas någon ny grupp när franskan läggs ner.

Joachim Fors förklarar att han inte ser någon besparingspotential och menar att eleverna vill ha franskan kvar.

– Franska är ett stort språk, säger han.

Han tycker inte att det är så konstigt att grupperna är små.

– Vi har många skolenheter. Jag vet inte varför allianspartierna vill göra det här. De försökte när vi hade majoritet också, men då lyckades vi stoppa det, säger han.

Voteringen slutade 7-4 där M, KD och SD röstade för nedläggning och S och C var emot och reserverade sig.

Med samma röstetal och reservationer beslutade nämnden att dra in fyra valbara inriktningar med få sökande på de nationella gymnasieprogrammen från och med i höst. Det gäller administrativ service på handels- och administrationsprogrammet, samhällsvetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet, produktionsteknik på teknikprogrammet och naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet.

-Så små grupper är inte försvarbart, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Det innebär att eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet i Hässleholm nu bara kan välja inriktning beteendevetenskap och eleverna på naturvetenskapsprogrammet bara naturvetenskap. Handelseleverna kan bara välja handel och service. Teknikprogrammets elever kan fortfarande välja mellan fyra olika inriktningar; design och produktutveckling, informations- och medieteknik, samhällsbyggande miljö och teknikvetenskap.

– Det är samma sak där, det är inte försvarbart med så små grupper och det är inga inriktningar som vi måste erbjuda, säger Stefan Larsson.

Besparingen väntas bli 258 000 kronor i år, 898 000 kronor 2020 och 1 146 000 kronor 2021.

– Vi vet inte om detta heller blir någon besparing. Det räcker med att två eller tre elever vill byta till en skola i annan kommun för att få den inriktning de vill ha så går det back. Kommunen får betala minst 100 000 kronor per elev. Jag fick brev från en elev som kommer att byta skola på grund av att inriktningarna ändras, säger Joachim Fors.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se