Gruppen-3a-328x120

Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

Altanen är uppenbart olaglig med sin storlek och placering knappt en meter från tomtgränsen. Foto: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

En enorm altan, större än bostaden, med inbyggd pool och alldeles för nära grannen har smällts upp utan bygglov i en ort i Hässleholms kommun. Ett uppenbart lagbrott, men trots att grannen slog larm långt innan den var färdigbyggd har ingenting hänt på nästan tre år. Lika ostört har boende kring sjöar kunnat bryta mot strandskyddet. Hässleholms kommun arbetar inte aktivt med tillsyn.

Både miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling och nämndens ordförande Kenny Hansson (M) medger att det strider mot lagen, men skyller på resursbrist. De har inte avsatt de resurser som Länsstyrelsen krävde för tre år sedan; en-två tjänster enbart för strandskyddstillsyn. Först i slutet på maj tillsätts en enda tjänst för all tillsyn.

Genom åren har många byggprojekt saknat bygglov. Små sjöbodar och fallfärdiga fritidshus har byggts ut så att de förvandlats till större villor. Ibland har bygglov godkänts i efterhand. Det har i princip varit fritt fram att ockupera stränder med bryggor, hamnar, bodar och lekutrustning, liksom att klippa gräsmattor där det varit strandängar och såga ner träd för att få sjöutsikt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bryggor och flottar får inte läggas ut hur som helst inom strandskyddat område. Foto: Berit Önell

Men undantag förekommer. När tillsyn trots allt gjorts kan det ha berott på en aktiv anmälare. Grannen till den svartbyggda altanen, en äldre kvinna, berättar att hon reagerade direkt när den nye grannen började sätta plintar en meter från tomtgränsen sommaren 2018. Närmare än 4,5 meter är inte tillåtet utan grannes medgivande. När altanbyggaren inte lyssnade kontaktade grannen stadsbyggnadskontoret och föreslog ett besök på plats. Men tiden gick och altanen växte. I september 2018 besökte grannen stadshuset för tredje gången och fick träffa en bygglovshandläggare. Men anmälan diariefördes inte förrän i april 2019.

– Jag ringde flera gånger innan dess. Vi kunde alla sluppit mycket besvär om de stoppat detta tidigare. Kommunen har gjort fel här, säger grannen.

Hon förklarar att hon är väldigt ledsen för det som hänt.

– Jag har lagt ner otroligt mycket tid och tankar och fått dålig sömn, säger hon.

Vissa ansatser har gjorts från kommunens sida med start i januari 2019, då altanen sedan länge stod klar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret aviserade då ett platsbesök med anledning av olovligt byggande. Fastighetsägaren svarade inte. I juni gjordes ett besök. Mätningar visade då att altanen är på cirka 70 kvadratmeter. Den sträcker sig cirka sex meter ut från husväggen, betydligt mer än de 3,6 meter som tillåts utan bygglov. Altangolvets höjd är 1,6 meter, med räcke 2,5 meter. Under altanen går det att gå in i huset genom en källardörr.

I februari 2020 begärde miljö- och stadsbyggnadskontoret ett skriftligt yttrande av fastighetsägaren med förklaring till varför bygglov inte sökts.

Kände inte till regeln

Fastighetsägaren svarade på knagglig svenska att han försökt kontrollera om han behövde bygglov för sin altan och att han inte kände till regeln om avstånd till tomtgräns. I juni 2018 hade han skickat ett mejl till en bygglovshandläggare. Han hävdade att han inte fått riktigt svar, men det svar han fick tog han av allt att döma inte till sig. Handläggaren skrev nämligen att det inte gick att svara på om bygglov behövdes med så lite fakta. Den enda informationen var att altanen skulle bli 80 kvadratmeter stor. Men det är mycket annat än storleken som avgör, exempelvis var altanen är placerad, hur högt över marken den byggs och om den byggs in med väggar och tak.

– Jag skickar med en situationsplan där du kan rita in var du tänkt dig att bygga altanen, skrev handläggaren, bad om plan- och höjdmått och förklarade att det med en ritning blir lättare att ta ställning till om bygglov behövs.

När Frilagt når fastighetsägaren hävdar han att grannen först sagt ok till altanen.

– Från början skickade jag ett mejl till kommunen och ritade en bild. Jag fick inte riktigt svar, men som jag förstod det var det ok. Jag frågade en byggfirma också, säger han.

Han har inte hört något mer från kommunen sedan han svarade i mars 2020.

– Jag väntar fortfarande på brev från dem, säger han.

Måste riva hela eller del av altanen

Sedan har en annan handläggare tagit över. Den nya handläggaren ska skicka ett förslag till beslut till politikerna i nämnden. Det kommer att bli ett krav på rättelse. Antingen måste hela altanen rivas eller åtminstone den del som är utskjutande mot grannen och där poolen också är nedsänkt. Eventuellt utdöms också sanktionsavgift, hur stor den blir i så fall beror på hur fastighetsägaren agerar.

Handläggaren håller med om att det hade varit bättre att stoppa byggprojektet tidigare.

– Det hade blivit mindre arbete i slutänden, säger hon.

Hon menar att fastighetsägaren inte har förstått vad som gäller.

– Han säger att han har förstått, men verkar inte ha förstått. Det har blivit en missuppfattning, säger hon.

Samtidigt kan hon sätta sig in i grannens situation.

– Jag förstår att det stör. Det är väldigt nära gränsen.

Byggloven går före

När Frilagt pratar med handläggaren första gången är det höst. Hon förklarar att hon ska försöka prioritera ärendet.

– Men det har ramlat in jättemycket och byggloven går före, säger hon.

I april har fortfarande ingenting hänt och arbetsbelastningen verkar ännu högre. Handläggarna ligger nu efter även med bygglovsärendena.

– De har till och med sagt på nämnden att vi inte ska koncentrera oss på tillsyn, säger hon.

Hon förklarar att det nog ändå skulle ha varit svårt för altanägaren att bygga om under vintern.

– Men han får rätta till som det ska vara, antingen riva allt eller bygga om, säger hon.

Bygglovsansökan kommer att krävas.

Hon säger att den nya tjänsten som kommer i maj är efterlängtad.

– Det är viktigt att folk känner att vi försöker göra rätt. Det känns bättre för oss också, säger hon.

Över 700 tillsynsärenden

Förvaltningschef Helena Östling förklarar att den nya tjänsten, som tillträds den 24 maj, är en samhällsbyggnadsjurist. Den nyanställda ska ta hand om all tillsyn, från olovligt byggande till ovårdade tomter och strandskydd.

Helena Östling, miljö- och stadsbyggnadschef. Foto: Marita Lindhav

– Vi får också en juridisk spetskompetens vid till exempel överklaganden, säger Helena Östling.

Men frågan är hur den ska räcka till. Länsstyrelsen slog 2018 fast att det fattades mellan en och två årsarbetare bara för att klara tillsyn av strandskyddet. Dåvarande byggnadsnämnden svarade att den inte hade någon möjlighet att påbörja tillsyn enligt lagen, men bedömde själv att det hade behövts två heltidstjänster under två år och en heltidstjänst på längre sikt.

– Kommunen har så stora områden som inte varit föremål för någon tillsyn, utöver enstaka anmälan, under många år, skrev kommunen i sitt svar.

Enligt Helena Östling finns nu lite över 700 ärenden på tillsynssidan.

– Vi uppfyller inte lagkraven. Det är en politisk prioritering som jag förstått det, säger hon.

Måste man inte följa lagen?

– Förvaltningen har inte fått resurser till det.

Helena Östling säger att man måste börja någonstans.

– Vi får göra upp en plan och så får vi beta av efterhand, säger hon.

Samtidigt har alltså antalet bygglovsansökningar ökat kraftigt. Enligt Helena Östling har bygglovshandläggarna nu ungefär dubbelt så många ärenden per person som normalt.

– De jobbar hårt. Det har inte blivit fler sjukskrivningar, men de sitter på kvällar och helger för att hinna med. Det är snarare jag som bromsar, man måste även vara ledig, samla energi och vila, säger hon.

Hoppas robot ska avlasta

Hon hoppas att en bygglovsrobot som heter Atom ska kunna avlasta personalen.

– Han kan ge automatsvar och sköta kommunikation och en del repetativa arbetsuppgifter, säger hon.

Under 2020 ökade antalet bygglovsärenden med 25 procent till 786 inkomna ärenden. Antalet beslutade ärenden ökade med 27 procent till 759. 260 bostäder fick slutbesked, 174 fick startbesked. Kommunfullmäktiges mål om att minst 150 bostäder om året ska vara färdigställda uppfylldes med råge.

Fram till mitten på mars i år hade redan 200 bygglovsärenden kommit in.

– Håller det i sig så kommer det att bli lika mycket i år, säger Helena Östling.

”Måste prioritera”

Kenny Hansson ser den stora ökningen av bygglovsansökningar som både en effekt av coronapandemin och att det byggs mycket större projekt.

Han bekräftar också att tillsynen prioriterats ner, trots att den är lagstadgad.

– Det stämmer. Vi måste prioritera för att få så stor ruljans som möjligt på byggloven, säger han.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, prioriterar byggloven. Foto: Berit Önell

Samtidigt förklarar han att nämnden inte menat att prioritera bort tillsynen av strandskydd helt.

– Men M tycker också att vi ska minska strandskyddet, säger han.

Han tycker att det är fel att länsstyrelsen ska ålägga kommunen att skapa nya tjänster.

– Det tillskjuts inte pengar. Såklart kan vi inte sluta med det, men när vi hade den ekonomiska situation vi hade behövdes ett inriktningsbeslut, säger han.

Samma budgetbeslut togs både inför 2019 och 2020. Kenny Hansson konstaterar dock att tillsyn ofta leder till intäkter i form av avgifter. Det är också förhoppningen med den nya tjänsten.

Kenny Hansson säger att det kan bli aktuellt med ytterligare någon tjänst längre fram.

– Vi tittar löpande på det, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se