torsjö live vers2

En miljon till Hässleholm Nord

En miljon till Hässleholm Nord

Förberedelser för ett industriområde på Hässleholm Nord ska starta i år. En miljon kronor ska tas ur tekniska nämndens exploateringsbudget. Det har ledande politiker och tjänstemän kommit överens om efter diskussionerna med fyra lokala företagare som ville köpa området. Något formellt beslut finns inte.

Tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) berättar att frågan diskuterades vid ett informellt möte på tisdagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Exploateringsbudgeten är en investeringsbudget som tjänstemännen rår rätt mycket över, bara de vet att det finns politisk majoritet, säger han.

Hässleholm Nord har stått tomt sedan planerna på Dryport Skåne avbröts 2013. Foto: Henrik Andersson
Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Det finns i år 20 miljoner kronor i exploateringsbudgeten för att köpa in fastigheter med mera.

Ulf Berggren förklarar att han i flera år förgäves försökt framföra att det behövs mer mark för företagsetableringar i kommunen.

– Men nu, när de här herrarna tryckte på att de ville köpa området, vaknade de andra till liv, säger han.

Han är dock positiv till att det händer något.

– På detta viset kommer vi igång snabbare, säger han.

Han tycker bland annat att det bör byggas en enklare på- och avfart till området i väntan på en överenskommelse med Trafikverket om en trafikplats vid riksväg 21. En trafikplats kan ta några år att förverkliga och beräknas kosta cirka 85 miljoner kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-13 Nej till företagare som ville köpa Hässleholm Nord

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se