torsjö live vers2

Nej till företagare som ville köpa Hässleholm Nord

Nej till företagare som ville köpa Hässleholm Nord

Fyra lokala företagare ville köpa Hässleholm Nord till rabatterat pris. Kommunalråden bjöd in dem till möte, men tackade sedan nej till erbjudandet. Budet på 130 miljoner kronor från K-Fastigheter, Fasab, Skottenborg och T-Consulting skulle inte täcka kommunens kostnader för etablering av ett industriområde på Hässleholm Nord. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) konstaterar i mejl till företagarna att skattebetalarna hade fått skjuta till mellan 100 och 170 miljoner kronor.

Hässleholm Nord skulle för snart tio år sedan bli en stor kombiterminal, kallad Dryport Skåne. Kommunen skrev samarbetsavtal med Jernhusen 2012. All mark, 193 hektar, köptes in och skogen avverkades. Kostnaden beräknades till totalt cirka 400 miljoner kronor. Men i början av 2013 drog sig Jernhusen ur, vilket ledde till att hela projektet avbröts. Då hade kommunen investerat cirka 50 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hässleholm Nord har varit vilande sedan Jernhusen avbröt samarbetet med kommunen 2013. Foto: Henrik Andersson

De senaste åren har tanken varit att området ska användas som industriområde, men det kräver en anslutning från riksväg 21. Enligt kommunalrådens mejl till de fyra företagarna skulle trafikplats, beredning av området och nödvändig infrastruktur ha kostat totalt 175-225 miljoner kronor 2015. Med tillägg för kostnadsutvecklingen och de tidigare investerade 50 miljonerna är bedömningen nu att kommunens åtagande, med företagarnas upplägg, skulle landa på åtminstone 250-300 miljoner kronor. Intäkterna skulle alltså stanna på 130 miljoner.

– Jag kan inte gentemot kommuninvånarna försvara en affär där kommunens skattebetalare skulle behöva tillskjuta i storleksordningen 100 – 170 miljoner kronor för etablering av ett industriområde på Hässleholm Nord, skriver Lars Johnsson till företagarna.

Tonläget är ganska högt i mejlväxlingen efter Teams-mötet i förra veckan. Lars Johnsson inleder dock med att tacka för ett trevligt möte angående Hässleholm Nord. Sedan meddelar han att kommunen inte är intresserad av affären.

– Vi har diskuterat saken internt och kommit fram till att kommunen inte är intresserade av att nu avyttra området, dels då vi anser det föreslagna upplägget mindre ekonomiskt fördelaktigt för kommunen och dels då vi ser ett värde i att kommunen har rådighet över utvecklingen av området, skriver han.

Det första mejlet är ställt till Stefan Andersson på Fasab som vidarebefordrar det till de övriga. Han skickar också ett svar som andas viss bitterhet.

– Det kvittar om det är Nordenområdet, garnisonen eller nu detta så får man alltid ett nej tack och ni vill själva ha rådighet och utveckla områdena. Man måste säga att det inte går jättebra för er, ingen industrimark att erbjuda, inga områden/tomter för bostäder att erbjuda och dessutom så har ni inte ens några områden som håller på att exploateras. Hade hoppats att ni sett vinning i att lokala företagare vill satsa och utveckla kommunen tillsammans med er!

Roger Svensson på Skottenborg, Stefan Andersson på Fasab och Jacob Karlsson på K-fastigheter uttrycker också sin besvikelse. T-Consultings Johannes Thornberg, som just fått kommunfullmäktige att säga ja till att köpa fastigheten Brännmästaren av ett annat av hans företag för cirka 30 miljoner kronor, har inte svarat.

Jacob Karlsson på K-fastigheter är en av företagarna som ville köpa Hässleholm Nord. Foto: Urban Önell

Jacob Karlsson verkar mest upprörd. Han ifrågasätter att kommunen, som han anser inte lyckats åstadkomma någonting alls på området sedan detaljplanen vann laga kraft i början av 2012, tackar nej till konsortiet av fyra starka aktörer inom det lokala näringslivet. Enligt hans mening erbjuder de sig att köpa hela eller delar av området till marknadsmässiga villkor, i enlighet med extern värdering och i linje med de priser kommunen sålt industrimark till andra aktörer för.

– Enligt min uppfattning är den politik ni bedriver direkt skadlig för vår kommun och bidrar till hämmad utveckling, skriver han.

Även Roger Svensson är kritisk.

– Jag uppfattar det som att oavsett vad vi lokala företagare kommer med för initiativ så tas det emot med skepsis men kanske framför allt även en oförmåga att se möjligheterna. Jag anser att denna oförmåga att se möjligheter och interagera tillsammans lokala näringslivet är negativt för vår kommuns utveckling, skriver han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

Kommunalråden beklagar att företagarna upplever det så. De delar företagarnas uppfattning att det är angeläget att komma igång med arbetet på Hässleholm Nord.

– Vid den interna diskussion vi hade med anledning av ert bud kom vi fram till att kommunen omgående skall påbörja det arbetet, skriver de.

Det som bedöms ta längst tid är trafikplatsen, något som kommunen nu ska ta kontakt med Trafikverket om.

– Med hopp om framtida samarbete för kommunens bästa, avslutar kommunalråden sitt gemensamma mejl.

Lars Johnsson håller inte med företagarna om att deras bud är i nivå med priser kommunen sålt industrimark till andra aktörer för. Han förklarar att jämförelsen med en specifik försäljning inte är relevant eftersom markförhållandena på den tomten avvek markant från vad som är normalt. Det han syftar på är att marken från början inte var lämplig för byggnation, vilket orsakade företagaren extra kostnader samtidigt som han hjälpte kommunen att hantera överskottsmassor. Dessutom var markpriserna lägre när diskussionen påbörjades.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se