torsjö live vers2

Ökad smittspridning i Skåne och Hässleholm

Ökad smittspridning i Skåne och Hässleholm

Spridningen av covid-19 i Skåne har ökat med 20 procent på en vecka. Det rapporterar Region Skåne i ett pressmeddelande på tisdagen. I Hässleholm var ökningen ännu större, enligt Region Skånes lägesbild.

Den mer smittsamma så kallade brittiska varianten av viruset dominerar nu i Skåne. Under vecka 12 utgjorde den 90 procent av de undersökta provsvaren i Skåne.

120 personer bosatta inom Hässleholms kommun konstaterades smittade av covid-19 under vecka 14. Vecka 13 var siffran 77, vilket innebär en ökning på 56 procent. Vecka 12 var antalet nya fall 47. Ökningen till vecka 12 var då hela 64 procent.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men smittspridningen i Hässleholm är långt ifrån värst i Skåne. I både Bromölla och Lomma ökade antalet fall med mer än 100 procent från vecka 13 till 14. I relation till invånarantal har Ystad legat högst de senaste två veckorna. Vecka 13 hade Ystad 561 nya fall per 100 000 invånare, vecka 14 var antalet uppe i 629. Hässleholm hade 230 vecka 14, jämfört med 148 vecka 13. För hela Skåne tillkom 295 nya fall per 100 000 invånare under vecka 14.

Smittspridningen ökar igen i Hässleholm liksom i övriga Skåne.

I hela Skåne ökade antalet nya fall från 3 300 till drygt 4 000 från vecka 13 till vecka 14. Även andelen positiva bland dem som testar sig har ökat. Ökningen sker i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 har också legat något högre den senaste veckan.

– För att begränsa denna smittspridning krävs att vi fortsatt strikt håller oss till de restriktioner som gäller och undviker nya nära kontakter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Antalet inlagda på sjukhus i Skåne med covid-19 var på tisdagen 156, varav 17 i intensivvård. Det genomsnittliga antalet nya fall per dag, räknat som rullande sjudagarsmedel var 601.

Region Skånes lägesbild visar också utvecklingen av olika virusvarianter. Enligt redovisningen har den brittiska varianten, B.1.1.7 tagit över alltmer sedan vecka 2 då bara 3,6 av de sekvenserade positiva proverna. Vecka 12 utgjorde denna variant 88,2 procent. Den tidigare vanligaste varianten i Skåne, B.1.177 har minskat efterhand och hittades inte alls i provsvaren för vecka 12.

Den brittiska mutationen dominerar i Skåne.

Den sydafrikanska varianten B.1.351 upptäcktes inte under vecka 12. Under vecka 11 var däremot 2,4 procent av provsvaren av denna variant som också anses mer smittsam och som dessutom de nu aktuella vaccinerna inte verkar kunna stoppa.

Det är bara en mindre del av alla provsvar som sekvenseras. Normalt är det mellan 500 och 1 000 per vecka i Skåne, men bara cirka 40-50 på sjukhus och det är dess som syns I statistiken för de senaste två-tre veckorna. Upp till 900 av egenprovtagningarna per vecka sekvenseras också, men för dem kommer svaren med flera veckors eftersläpning. Därför uppdateras uppgifterna efterhand och resultatet kan då förändras.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se