torsjö live vers2

Därför ville jag utlysa klimatnödläge

Därför ville jag utlysa klimatnödläge

INSÄNDARE. Ernst Herslows insändare har som syfte att förneka klimatuppvärmningen som ett resultat av mänsklig aktivitet. Han nekar också till klimatförändringens allvarliga konsekvenser.

Han citerar kända klimatförnekare, många av dessa finansierade av oljeindustrin. Han hänvisar till trovärdiga källor men plockar ut meningar ur sitt sammanhang. Det är ett desperat försök av en av de få förnekare som finns kvar.

66 procent av alla svenskar är oroliga över klimatet och endast två procent förnekar förändringen enligt en Novus-undersökning. Jag vet inte varför Ernst Herslow har fastnat i denna grupp om 2 procent.

Sol och vind har blivit billigare än fossila bränslen, finansiärer vill investera i klimatvänliga teknologier och kolkraftverk i Europa stängs ner. Länder sätter sista datum för att köra bilar med fossila bränsle och för utvinning av olja och kol. Varför är du Ernst så upptagen med att neka till det uppenbara samtidigt som alla andra inser problemet och hastar på omställningen?

Det vore fantastiskt om Ernst Herslow hade rätt. Tyvärr har han helt fel och därför motionerade jag för att politiken i Hässleholm utlyser klimatnödläge. Det betyder att kommunfullmäktige i Hässleholm instämmer i att klimatförändringen är ett vetenskapligt beskrivet fenomen som beror på mänsklig aktivitet och att läget är akut. Att politiken måste ta sitt ansvar och driva på omställningen. Det är viktigt att vi är många som ställer oss bakom detta. Förändringen behövs på alla nivåer men framförallt inom politiken!

Socialdemokrater och Vänsterpartister röstade för att bifalla motionen. Tyvärr räckte det inte då övriga partier yrkade på avslag. Jag känner sorg, frustration och maktlöshet. Jag vill att Hässleholm ökar sina klimatambitioner och bättre bidrar till klimatomställningen. Det finns mycket att vinna, för oss och för våra barn.

Slutligen, ett viktigt meddelande till de som förkortar mitt namn till DÖ. Jag upplever det som kränkande. Ingen får därför använda denna förkortning eller publicera den utan att begå en kränkning.

Dolores Öhman (MP)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se