Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Det finns en stor risk för konflikt mellan reningsverket i Hässleholm och riksintresset den nya stambanan som ska byggas ut med två spår. Förslaget till detaljplan för reningsverket kan också äventyra kommunens önskemål om ett centralt stationsläge. Trafikverket vill begränsa byggrätten inom reningsverksområdet och varnar för uppförande av stora byggnader som är svåra att flytta.… Läs mer

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Skyddet mot covid-19 blir nu allt sämre hos de äldre som var bland de första att vaccineras. En tredje dos vaccin är därför aktuell i höst. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att kommunerna fått direktiv från primärvården om att ha beredskap för att med kort varsel hantera en ny vaccinationsomgång inom… Läs mer

JO-kritik: Hindrades överklaga hemtjänstavgift

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Hässleholms kommuns omsorgsnämnds politiker och handläggare för att en medborgare hindrades att överklaga hemtjänstavgifter. Enligt JO-beslutet på onsdagen tyder agerandet på “bristande kunskap om gällande rätt och grundläggande förvaltningsrättsliga principer.” Nämnden uppmanas att skyndsamt se till att tjänstemännen får de kunskaper som krävs. Enligt ett pressmeddelande på torsdagen har nämnden redan… Läs mer

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Två av tre kommunalråd vill åter skriva in ett 1 000 meters skyddsavstånd till reningsverket i detaljplaneförslaget. Deras yttrande går nu direkt till samrådet utan att passera kommunstyrelsen. De föreslår också – trots att de redan vet att det inte håller juridiskt – att det ska utredas om ett civilrättsligt avtal kan säkerställa att de… Läs mer

Fiber i bolag väntas avlasta kommunens ekonomi

Fiber i bolag väntas avlasta kommunens ekonomi

Kommunens fiberavdelning bör bolagiseras, bland annat för att avlasta kommunens ekonomi från ett nedskrivningsbehov på 150 miljoner kronor. Det anser kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) som röstade ner kommunalrådet Lena Wallentheim (S) vid onsdagens sammanträde. Lena Wallentheim befarar att insynen minskar ytterligare efter en bolagisering som också gör det lättare… Läs mer

Miljökontoret värnar trädridåer vid reningsverket

Betydelsen av trädridåer som skyddar boende kring reningsverket i Hässleholm betonas i miljöavdelningens yttrande till samrådet om detaljplanen för området. Även detta yttrande kom in för sent, men godkändes. Kommunens miljöavdelning skriver att det vore önskvärt med en specifikation av hur hög och tät den nya skyddsplanteringen för villaområdet vid Ormanäs ska vara och även… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com