torsjö live

Förslag om ny simhall och Hovdala till salu

Förslag om ny simhall och Hovdala till salu

Ett nytt badhus byggs intill Qpoolen och Hovdalaområdet säljs ut. Det föreslås i den borgerliga oppositionens budgetförslag som läggs fram i kommunfullmäktige i Hässleholm på måndag. Politikerna ska då klubba budget för 2016 och flerårsplan 2017-2019. Stora belopp avsätts för investeringar i samtliga budgetförslag, men mest i kommunstyrelsens med 246 miljoner kronor. Större delen av summan ska lånas upp.

Den borgerliga alliansen vill investera 223 miljoner kronor, Sverigedemokraterna 219,5  och Folkets väl 205 miljoner kronor.

Enligt kommunstyrelsens förslag ökar låneskulden 2016  från 311 till 496 miljoner kronor. Skatten hålls oförändrad och resultatet är beräknat till 5,9 miljoner kronor. I FV:s budget blir resultatet hela 37,3 miljoner, i SD:s budget 11 miljoner kronor.

Tillskott till omsorgen

I driftsbudgeten, som omsluter totalt cirka 2,5 miljarder kronor, föreslår de styrande (S, V, MP och C) ett tillskott till omsorgsnämndens ansträngda ekonomi med 11 miljoner kronor, vilket FV instämmer i. Alliansen föreslår 21 och SD 25 miljoner kronor.

Alliansen vill ta dessa pengar från skolan som de hävdar är onödigt dyr. Exempelvis kostar gymnasieutbildningen i Hässleholm 12 miljoner kronor mer än genomsnittet i landet. Omsorgen däremot kostar betydligt mindre än snittet.

Långdraget om badhus

Badhusfrågan har diskuterats sedan 1990-talet utan resultat samtidigt som Qpoolens simhall har förfallit allt mer. I början på förra mandatperioden fanns  en majoritet för att bygga ett nytt badhus på Österåsområdet, men den sprack när Miljöpartiet hoppade av den dåvarande borgerliga alliansen. Därefter har kommunfullmäktige inte kunnat komma överens om något nybygge utan inriktningen har varit att de närmaste åren avsätta medel för att renovera Qpoolens simhall.

En ny simhall kan bli verklighet bakom  Qpoolen. Den borgerliga alliansen vill att frågan utreds. Foto: Berit Önell
En ny simhall kan bli verklighet bakom Qpoolen. Den borgerliga alliansen vill att frågan utreds. Foto: Berit Önell

Den styrande minoriteten föreslår nu att simhallen renoveras för 23,8 miljoner kronor. Alliansen föreslår bara två miljoner kronor till akuta renoveringar och vill istället lägga betydligt mer på ett nybygge. Hur mycket är oklart.

– Svårt att säga, men låt oss säga ett tak på 100 miljoner kronor, säger oppositionsrådet Pär Palmgren (M) till Norra Skåne.

Förslaget läggs som ett tilläggsyrkande vid måndagens sammanträde, vilket i praktiken innebär ett utredningsuppdrag.

En poäng med att bygga nytt är att det gamla badhuset kan hålla öppet under byggtiden. Med kommunstyrelsens förslag till en större renovering av ventilation och rening stängs simhallen under ett helt år, från sommaren 2016.

Försäljning av Hovdala

Tidigare förslag att sälja Hovdalaområdet, som idag ägs av kommunala bolaget Hibab, har röstats ned. Nu vill alliansen sälja till Stiftelsen Skånska landskap, en stiftelse som bildades av Region Skåne 2004 men nu är självständig. Stiftelsen äger och förvaltar flera friluftsområden, bland annat Vedema och Fulltofta. Syftet med dess verksamhet är att ”skydda, bevara, restaurera och utveckla” naturområden. Stiftelsen sköter delar av Skåneleden och vill på olika sätt stimulera det rörliga friluftslivet. Skogsbruk bedrivs för att finansiera verksamheten och är delvis miljöcertifierat. Stiftelseformen försvårar allmänheten insyn eftersom offentlighetsprincipen inte gäller.

Andra förslag från alliansen är att stänga Qpoolens ishall och göra om den till en idrottshall med inriktning på flickidrott, bland annat gymnastik, flytta brandstationen till området vid Fryshuset, nära riksvägarna 21 och 23, flytta skolans administration från Jacobsskolan till Havremagasinet och att lägga Österås idrottsanläggning i ett driftsbolag tillsammans med berörda föreningar.

Satsning på Österås

Samtliga fyra budgetförslag räknar med en satsning på Österås idrottsplatsområde 2016 med bland annat konstgräs, sittplatsläktare och nya omklädningsrum. Kommunstyrelsens förslag innebär 18,2 miljoner medan de övriga nöjer sig med 15 miljoner. I samtliga förslag tillkommer 13 miljoner 2017.

Kommunstyrelsen och alliansen föreslår 32,5 miljoner kronor till ombyggnad av matsalen på Garnisonen för daglig verksamhet och vissa administrativa lokaler. FV nöjer sig med 25 miljoner och SD med 27,5.

Ombyggnad av skolor

Andra större investeringar i budgetförslagen gäller ombyggnad av skolor och nybyggnad av förskolor. Kommunstyrelsen, alliansen och FV vill 2016 lägga 19,5 miljoner kronor på den sedan länge efterfrågade ombyggnaden av kök och matsal på Hässleholms tekniska skola. FV nöjer sig med 16 miljoner.  SD avsätter inte en krona till den ombyggnad av Linnéskolan som de andra vill lägga 10,6 miljoner på 2016. Samtliga partier vill renovera Jacobsskolan för 12,2 miljoner 2017.

Kommunstyrelsen och alliansen lägger fem miljoner kronor på ombyggnad av tillagningskök, något som FV och SD inte är med på.

Samtliga partier satsar 19,6 miljoner kronor på stadsutveckling 2016.

Fiberetablering och IT-investeringar kostar totalt cirka 34 miljoner i kommunstyrelsens och alliansens budgetar 2016, totalt över 100 miljoner till 2019. SD vill satsa ännu mer och FV något mindre.

Budgetdebatten pågår under hela måndagen, med start klockan 09.00 och avslutning senast klockan 22.00.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se