Miljönämnden vände om skyddsavstånden

Frågan om skyddsavstånd kring reningsverket är infekterad. Politikerna i miljönämnden, som tidigare hävdat 1000 meters yttre skyddsavstånd där inga nya bostadsområden ska etableras, förespråkar nu 750 meter i sitt yttrande om förslaget till fördjupad översiktsplan. Därmed kan tidigare M-politikern Johan Barnekows höghusplaner på Sjörröds gård klara sig. I förslaget till fördjupad översiktsplan finns bara ett […]

Märkliga turer kring Stenas stängning

Stena informerade personalen i Hässleholm om nedläggningsbeslutet knappt tre veckor innan grindarna stängdes. Tio dagar före stängningen blev platsansvarige Anders Lennartsson uppsagd och arbetsbefriad med omedelbar verkan. Miljökontoret fick inte information om stängningen förrän sista dagen, trots att stängning av sådan verksamhet innebär krav på omfattande sanering. När Frilagt avslöjade stängningen samma dag som den […]