torsjö live vers2

Färgpulver ska visa vattnets riktning

Kommunen måste utreda om förorenat vatten rinner till Sötekärrsbäcken vid reningsverket och var bakterierna i dagvattendammarna kommer ifrån. Det bestämdes vid ett möte idag mellan länsstyrelsen och representanter för Hässleholms vatten, miljökontoret och stadsbyggnadskontoret. Länsstyrelsen begärde efter flera anmälningar om misstänkta föroreningar, smutsvattensvamp och mystiskt bubblande i bäcken att miljökontoret skulle ta prover i vattnet. […]

Joddla med Siv gratis med Siestabiljetter

Efter beskedet om Siestafestivalen nedläggning erbjöd sig Joddla med Siv att ställa upp och spela för hässleholmarna, om bara någon ordnar en scen. Vid ett möte idag beslöt Hässleholms kommun att bjuda in till en musikfest med bandet under andra halvan av augusti, förhoppningsvis på Hässleholmsgården. Kulturförvaltningen står som arrangör och kulturchef Anders Rosengren förklarar […]

Ikväll är spelandet igång igen på Markan

Markan öppnar idag för föreningarna igen, trots konkursen. Kommunen äger huset och konkursförvaltaren har inga synpunkter på att föreningar hyr in sig för självständig verksamhet. Men allt som bedrivits i Kulturföreningen Markans regi  ligger nere. Sex personer har mist sina jobb. – Beskedet om att föreningarna kan fortsätta gör att det känns ljusare nu, säger […]