torsjö live vers2

Färgpulver ska visa vattnets riktning

Färgpulver ska visa vattnets riktning

Kommunen måste utreda om förorenat vatten rinner till Sötekärrsbäcken vid reningsverket och var bakterierna i dagvattendammarna kommer ifrån.

Det bestämdes vid ett möte idag mellan länsstyrelsen och representanter för Hässleholms vatten, miljökontoret och stadsbyggnadskontoret.

Skåneleden går över Sötekärrsbäcken som stinker värre än någonsin. Länsstyrelsen kräver nu att kommunen utreder vattenkvaliteten bättre. Foto: Berit Önell
Nu ska miljökontoret undersöka om Sötekärrsbäcken har något tillflöde genom att hälla färgpulver i vattnet. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen begärde efter flera anmälningar om misstänkta föroreningar, smutsvattensvamp och mystiskt bubblande i bäcken att miljökontoret skulle ta prover i vattnet. När miljökontoret nekade tog länsstyrelsen egna prover för att få besked på om det fanns anledning att utreda ytterligare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöchef Sven-Inge Svensson har tidigare hävdat att inga ytterligare undersökningar behövs, men tyckte ändå att mötet med länsstyrelsen var bra.

– Det var informativt och bra. Vi har ju inte så mycket samsyn, men vi klargjorde vilka olika uppdrag vi har, säger han.

Han anser att länsstyrelsen missförstått hur de olika vattendragen kring reningsverket hänger ihop och vilket håll vattnet rinner ifrån. Men han fick gå med på att hälla färgpulver i vattnet för att se om något rinner in i Sötekärrsbäcken, vilket han inte tror.

– Det är det vi kan göra för att utreda saken, säger han.

Länsstyrelsens prover visade bland annat på mögelsvampar, oförklarligt kraftig näringspåverkan samt höga halter av klorid, kobolt och kalcium. Kalciumvärdet antas vara ett mätfel.

– Kobolt kan komma från mediciner, men varför skulle det finnas där, funderar Sven-Inge Svensson.

Bakteriehalterna i dammarna tyder på att avloppsvatten tillförs dagvattnet. Foto: Berit Önell
Bakteriehalterna i dammarna tyder på att avloppsvatten tillförs dagvattnet. Foto: Berit Önell

I dagvattendammarna var bakteriehalterna höga. Där fanns bland annat e-coli och intestinala enterokocker, tarmbakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar och troligen kommer från avloppsvatten. De lever inte länge i naturen, vilket tyder på ett kontinuerligt tillflöde av bakterier till dammarna.

-De här bakterierna ska inte finnas i dagvattendammarna, säger Sven-Inge Svensson.

Miljökontoret kommer nu att ställa krav på Hässleholms vatten att ta fler bakterieprover i dammarna och uppströms dagvattennätet för att hitta orsaken.

– Hela analyspaketet behöver inte tas om, men vi behöver kolla på många ställen för att ringa in problemet, förklarar Svensson.

Miljökontoret informerade också länsstyrelsen om de förorenade järnvägsmassorna vid reningsverket som efter Frilagts avslöjande ska provtas.

Mötet behandlade även den kommande detaljplanen för reningsverket, planerna på att flytta Maglekärrsbäcken där renat avloppsvatten ska släppas ut och det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad där behovet av skyddsavstånd kring reningsverket behandlas. Sven-Inge Svensson överlämnade Finjasjörapporten till länsstyrelsens representanter.

Miljökontoret kommer att informera länsstyrelsen om resultaten av undersökningarna.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

Bakterier och svampar i dagvatten och bäck

Kartan stämmer inte med verkligheten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se