torsjö live vers2

Bengt Andersson för yttre skyddsavstånd

Bengt Andersson för yttre skyddsavstånd

Tidigare kommunalrådet Bengt Andersson (S), ordförande i Hässleholms Jaktskytteklubb, förespråkar ett 1 000 meter långt skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm.

– Min erfarenhet av klagomålen på buller vid jaktskyttebanan gör att jag anser det, säger han.

Jaktskyttebanan är placerad där kommunen ansåg att den inte skulle störa närboende. Men klagomål kom och skyttarna upplever att de ålagts väldigt stränga restriktioner. För närvarande pågår en process om den intilliggande nya banan som ännu inte tagits i bruk. Skyttarna har vänt sig till länsstyrelsen och överklagat miljönämndens beslut om restriktioner även för denna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Paralleller har nu dragits mellan situationen för skyttebanan och diskussionen om skyddsavstånd kring reningsverket.

Kommunledningen har i förslaget till fördjupad översiktsplan sagt att det räcker med ett inre skyddsavstånd på 300 meter vid reningsverket. Inom det ska kommunen efterhand köpa in fastigheter. Någon juridiskt grund för tvångsinlösen finns inte. En del av oppositionen driver liksom Hässleholms vatten även ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter där ingen ny bostadsbebyggelse tillåts. Kommunledningen föreslår att ny bebyggelse ska bedömas från fall till fall utanför 300 meter. Miljönämnden vill ha 750 meters yttre skyddsavstånd.

Ett argument för ett längre skyddsavstånd är risken för att kommunen eller Hässleholms vatten ska tvingas till långtgående och kostsamma åtgärder om boende har klagomål på lukt eller buller från reningsverket.

– Även om det inte har varit några klagomål än så kan de komma längre fram. Risken är att den som bedriver verksamheten drabbas av restriktioner, säger Bengt Andersson.

Han förklarar att han lärt av det som hänt vid jaktskyttebanan.

– Jag hade tidigare uppfattningen att 1 000 meter var ett väldigt långt skyddsavstånd, men min erfarenhet av klagomålen på  skjutbanan gör att jag tycker att det måste vara 1 000 meter. Det är bäst att vara försiktig, annars kan det bli både dyrt och besvärligt, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se