torsjö live vers2

Hässleholms vatten tvingas ta bort massor

Hässleholms vatten måste ta bort de förorenade järnvägsmassorna snarast och senast den 30 september. Det skriver miljönämnden i sitt föreläggande till det kommunala vattenbolaget. Massorna, som innehåller otillåtna halter av arsenik och andra tungmetaller samt PAH, ska transporteras till godkänd mottagare, det vill säga deponi. Massorna har dels mellanlagrats i en hög bakom reningsverket och […]

Kommunen jagar jättelokor vid förskola

Misstänkta jättebjörnlokor måste bort från området nära förskolan Solgläntan i Tyringe. Vaktmästarna röjer därför nu slänterna vid bäcken alldeles vid ingången till förskolan. De giftiga blommorna har tidigare påträffats här. Men det är inte säkert att de finns kvar i år. De stora exemplar som Frilagt fotograferat närmast förskolan visar sig vara en annan och […]

Kommunfullmäktige ser också över rutiner

– Så här ska det inte vara, säger Irene Nilsson (S), ordförande i kommunfullmäktige i Hässleholm angående den långsamma handläggningen av kulturmiljöprogrammet. Hon lovar att ta upp frågan när kommunfullmäktiges presidium samlas efter sommaruppehållet, i början på augusti. Irene Nilsson konstaterar att Centern satt i kommunledningen när Lars-Ivar Ericson (C ) för nio år sedan […]