Gruppen-3a-328x120

Hässleholms vatten tvingas ta bort massor

Hässleholms vatten tvingas ta bort massor

Hässleholms vatten måste ta bort de förorenade järnvägsmassorna snarast och senast den 30 september. Det skriver miljönämnden i sitt föreläggande till det kommunala vattenbolaget.

Massorna, som innehåller otillåtna halter av arsenik och andra tungmetaller samt PAH, ska transporteras till godkänd mottagare, det vill säga deponi.

Högen med järnvägsmakadam bakom reningsverket måste nu köras till deponi. Foto: Berit Önell/arkiv
Högen med järnvägsmakadam bakom reningsverket måste nu köras till deponi. Foto: Berit Önell/arkiv

Massorna har dels mellanlagrats i en hög bakom reningsverket och dels använts till förstärkning av körvägar i området. En del har lagts överst i en ravin som fyllts upp av annat avfall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljönämnden förbjuder nu uttryckligen det man tidigare godkänt: att Hässleholms vatten skulle använda järnvägsmakadamen till en skyddsvall mot översvämningar och bärlager för framtida slamplatta. Dessa ändamål hade miljönämnden tidigare godkänt.

När massorna transporterats bort ska provtagning ske på marken där de legat. 13 ämnen ska analyseras enligt Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Resultat från provtagningarna ska vara hos miljökontoret senast den 30 oktober.

Hässleholms vatten har uppgett att massorna kommer från Trafikverkets spårbyte på Skånebanan mellan Hässleholm och Klippan sommaren 2011. Sedan ska de ha mellanlagrats vid Hässleholmsgården tills i augusti-september 2012 då Hässleholms vatten med hjälp av en entreprenör flyttade dem till reningsverkets område. Fakturor från entreprenören på drygt 80 000 kronor säger också att järnvägsmassor körts med över 100 lastbilslass från Hässleholmsgården till reningsverket. Något överlåtelseavtal finns dock inte mellan Trafikverket och Hässleholms vatten.

Men Trafikverkets papper på att massorna höll föroreningshalter under kravet ringa risk stämde inte alls. Frilagts markprov i maj visade på betydligt högre halter av bland annat arsenik.  Det ledde till att miljökontoret krävde nya provtagningar av Hässleholms vatten som inte tidigare gjort några egna undersökningar av massorna. De nya proverna visade ännu högre halter arsenik, cirka tio gånger mer än de flesta av Trafikverkets provpunkter. Dessutom var nivåerna högre än ringa risk för bly, kadmium, koppar, krom, nickel och summa PAH med hög molekylvikt samt precis på gränsen för zink.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ser det som omöjligt att de förorenade massorna är samma massor som Trafikverkets protokoll gäller.
Miljöchef Sven-Inge Svensson ser det som omöjligt att de förorenade massorna är samma massor som Trafikverkets protokoll gäller.

– Det kan inte vara samma massor enligt analysintyget. Viss variation kan förekomma, men jag bedömer att resultaten är så skilda åt att massorna inte kan vara från samma område, säger miljöchef Sven-Inge Svensson som avbröt sin semester för att skriva under föreläggandet samt uträtta några andra ärenden i tjänsten.

Hans slutsats är att antingen har fel analysrapport  skickats med massorna eller också har massorna kommit från fel område. I vilket fall stämmer det inte.

Nästa steg blir en åtalsanmälan mot Hässleholms vatten. Sven-Inge Svensson funderar på att vänta med att åtalsanmäla Trafikverket eftersom de fått uppskov i åtta veckor med att svara på miljönämndens föreläggande. Det föreläggandet gäller dock vad som hänt med massorna från de andra tio upplag som Trafikverket 2011 anmälde skulle placeras i kommunen. Trots upprepade förfrågningar har miljökontoret inte fått information om dem.

– Möjligtvis blir det ändå åtalsanmälan mot båda samtidigt, men inte förrän efter min semester, säger Sven-Inge Svensson som är åter i tjänst den 3 augusti.

Henrik Brink, avgående vd på Hässleholms vatten, hävdar att Trafikverket lurat honom och bolaget. Men han vill inte spekulera i om massorna kommer från något annat håll.

– Jag vet bara att de kommer från Trafikverket, jag har ingen förklaring, säger han.

Han säger att han själv sett massorna ligga vid Hässleholmsgården.

– Det var en rätt stor hög, på gräsplanen ut mot Hovdalavägen, säger han.

Miljöinspektör Per Fribing, som ansvarar för tillsynen av Hässleholms vatten, säger också att han såg massorna ligga vid Hässleholmsgården.

Rickard Rosenlund, distriktschef för Trafikverket Syd, avvisar bestämt att Trafikverket medvetet skulle ha fuskat med förorenade massor.

– Jag säger som jag sagt tidigare, vi har aldrig haft för avsikt att lura någon, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten
21/7 Henrik Brink om varför han slutar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se