torsjö live vers2

Riksrevisionen kräver åtgärder

Riksrevisionen kräver åtgärder

Riksrevisionen kräver att regeringen vidtar åtgärder så att kontrollen på vart farligt avfall tar vägen förbättras.

Kriminell handel med avfall är ett växande problem på global nivå, men även i Sverige finns sådana brister att det öppnar för lönsam brottslig verksamhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Den enda regionala kartläggning som gjorts i Sverige visade på en omfattande illegal avfallshantering, berättar Fredrik Engström, projektledare för den färska granskningen från Riksrevisionen som avslöjar en mängd brister i tillsynen av avfallstransporter.

Den regionala kartläggningen gjordes i samarbete mellan länsstyrelsen och polisen i Norrbotten. Länsstyrelsen uppgav att brottsligheten hade kopplingar till organiserad brottslighet och att företag med legala fasader användes.

Riksrevisionen anser att regeringen bör se till att fler kartläggningar görs, både regionalt och nationellt, i samarbete mellan tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, även mer underrättelsebaserat.

Enligt Riksrevisionens rapport har varken regeringen eller ansvariga tillsynsmyndigheter tillräcklig överblick. Informationen om hur mycket avfall som uppkommer och behandlas är mycket osäker och det är svårt att i praktiken spåra vart det farliga avfallet tar vägen. Skillnaden mellan mängden avfall som uppkom och den som behandlades 2012 var oförklarligt 680 000 ton.

I princip sker ingen tillsyn över transporter av farligt avfall inom Sverige och till Sverige.

– Det är allvarligt att det finns så många brister på området, inte minst eftersom det globalt finns betydande inslag av brottslig verksamhet med kopplingar till avfallshanteringen. Situationen är bekymmersam och regeringen bör agera, säger riksrevisor Margareta Åberg i Riksrevisionens pressmeddelande.

Ett antal förslag till åtgärder finns i Riksrevisionens rapport Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen? Det handlar bland annat om att se över ansvar och roller, vidta åtgärder för en mer träffsäker tillsyn, utveckla arbetssätt samt förbättra uppföljningen.

Fredrik Engström kan inte kommentera hanteringen av järnvägsmassorna i Hässleholm eftersom Riksrevisionen inte har granskat detta.

– Om man som enskild vill påtala möjliga problem i någon statlig myndighets verksamhet är man dock alltid välkommen att kontakta Riksrevisionen. Vi har en del rutiner för att hantera sådana tips, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se