Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket

Arsenik och andra miljögifter i okontrollerade halter läcker ut från förorenade massor bakom reningsverket i Hässleholm. De ska bland annat användas till en skyddsvall mot Finjasjöns översvämningar. Järnvägsmakadam, asfaltrester och gamla betongrör  har packats ihop och fyllt ut en ravin där bebodda rävlyor nu nästan täppts igen. Var järnvägsmassorna kommer ifrån är oklart, de handlingar […]

Funderar på att följa upp hanteringen

– Det här får nog följas upp, vi kanske skulle ställa krav på Hässleholms vatten om provtagning av järnvägsmassorna också, säger miljöinspektör Per Fribing på miljökontoret i Hässleholms kommun när han får information om Frilagts jordprov. Fribing är inte nöjd med Trafikverkets agerande. Han har flera gånger förgäves frågat Trafikverket var massorna från Skånebanan tog […]

Muntligt avtal med Trafikverket

Trafikverket följde sina ordinarie rutiner vid bedömningen av överskottsmassorna från Skånebanan. Större föremål kan inte slinka igenom vid ballastsiktning, möjligen kan enstaka sparkas upp av misstag vid sidan om maskinen. Trafikverket har lämnat ifrån sig massorna till kommunen, vanligtvis skrivs överlåtelseavtal men just i det här fallet var det bara ett muntligt avtal. Det förklarar […]

Riksrevisionen kräver åtgärder

Riksrevisionen kräver att regeringen vidtar åtgärder så att kontrollen på vart farligt avfall tar vägen förbättras. Kriminell handel med avfall är ett växande problem på global nivå, men även i Sverige finns sådana brister att det öppnar för lönsam brottslig verksamhet. – Den enda regionala kartläggning som gjorts i Sverige visade på en omfattande illegal […]