torsjö live vers2

Funderar på att följa upp hanteringen

Funderar på att följa upp hanteringen

– Det här får nog följas upp, vi kanske skulle ställa krav på Hässleholms vatten om provtagning av järnvägsmassorna också, säger miljöinspektör Per Fribing på miljökontoret i Hässleholms kommun när han får information om Frilagts jordprov.

Fribing är inte nöjd med Trafikverkets agerande. Han har flera gånger förgäves frågat Trafikverket var massorna från Skånebanan tog vägen.  Det gäller elva av de tolv upplagsplatserna som Trafikverket placerade i kommunen 2011, den tolfte är den som påstås ha körts till Hässleholms vatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De negligerar mig, så nu får jag skriva ett föreläggande till Trafikverket, säger Fribing.

Han har just meddelat Hässleholms vatten att överskottsmassorna från va-bytet längs Garnisonsvägen måste analyseras. Innan dess kan han inte besluta om han ska godkänna bolagets anmälan om att använda dem i översvämningsvallen och eventuellt som strömningsavskiljare i en dikesfåra vid en kommande flytt av Maglekärrsbäcken vid reningsverket.

Fribing har inte heller beslutat om han ska godkänna bolagets förklaringar i ärendet som kom in för några veckor sedan.

Godkände allt 2012

2012 godkände han dock att Hässleholms vatten fick ta emot järnvägsmakadam från Skånebanan för att använda till skyddsvall mot översvämningar från Finjasjön plus till bärlager för en framtida slamplatta. Avfallets innehåll ska, enligt villkoren, fortlöpande kontrolleras. Om föroreningar av olja eller andra farliga produkter påträffas ska materialet transporteras till godkänd anläggning. Massor som innehåller metall, plast, gummi eller liknande får inte användas.

Fribing har dock inte följt upp att villkoren följts.

– De får väl plocka bort gummiplattorna, säger han.

Ville bli av med massorna

Hässleholms vatten förklarar i sitt yttrande att det normalt är svårt att hitta ändamålsenlig återanvändning av ”siltiga” (finkorniga) massor som de från garnisonen, men att de är lämpliga som kärna i en skyddsvall. Tillstånd för vallen är inte klart, men för att kunna bli av med massorna efterhand som de schaktades fram beslöts att flytta dem till reningsverkets fastighet i väntan på beslut om hur de ska hanteras.

Bolaget bekräftar att massorna lades upp dels vid ravinen i skogskanten bakom reningsverket och dels på en plan närmare byggnaderna. Däremot förnekar vd Henrik Brink att annat avfall täckts över med dessa massor. Miljökontoret har dock fått bilder som visar asfaltbitar, rivningsavfall med mera i botten på ravinen.

Ingen förstärkning

Hässleholms vatten medger att järnvägsmassor lagts på vägen, men förnekar att det handlar om ”förstärkning”.

– Massor från Skånebanan har använts i vissa punkter som ett översta skikt på tillfartsvägen med syfte att hålla denna farbar för schakttransporter, skriver Hässleholms vatten i sitt yttrande.

Brink lovar att Hässleholms vatten har koll på rävlyorna.

– Vi kan köra några lass till, de läggs inte just där lyorna är, säger han.

Hur ska massorna i ravinen kunna grävas upp igen?

– Det går bra med grävmaskin, säger Brink.

När det gäller provtagningarna litar han på Trafikverket.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se