Gruppen-3a-328x120

Muntligt avtal med Trafikverket

Muntligt avtal med Trafikverket

  • Trafikverket följde sina ordinarie rutiner vid bedömningen av överskottsmassorna från Skånebanan.
  • Större föremål kan inte slinka igenom vid ballastsiktning, möjligen kan enstaka sparkas upp av misstag vid sidan om maskinen.
  • Trafikverket har lämnat ifrån sig massorna till kommunen, vanligtvis skrivs överlåtelseavtal men just i det här fallet var det bara ett muntligt avtal.

Det förklarar Rickard Rosenlund, distriktschef för Trafikverket Syd. Han är dock inte särskilt insatt i miljöfrågor och inte heller i det enskilda ärendet. Alla som jobbade med rapporten från Skånebanan har slutat eller är tjänstlediga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rickard Rosenlund är dock övertygad om att ärendet skötts enligt Trafikverkets rutiner.

Har ni alltså en annan uppfattning än Naturvårdsverket om vilka riktvärden som ska användas?

– Det är möjligt att vi har det, säger Rickard Rosenlund.

Är det inte ett problem om det leder till att mer föroreningar kommer ut i naturen?

– Absolut, om det är som du säger.

Kan överskottsmassor från Skånebanan ha kommit på avvägar eftersom de här inte är så finkorniga och har högre föroreningsnivåer?

– Det vet inte jag. Men om vi skrivit överlåtelseavtal och skickat iväg massor kan vi inte ta ansvar för vad som händer sedan, om de till exempel  legat och blivit kontaminerade. En överlåtelse är en överlåtelse.

Har det hänt förut att massor försvunnit?

– Inte som jag känner till.

Rickard Rosenlund säger först att det finns ett överlåtelsesavtal med Hässleholms kommun för massorna från alla de tolv tillfälliga upplagsplatser som Trafikverket anmälde till miljökontoret 2011. Han lovar att ta fram det. Men han meddelar sedan att avtalet med Hässleholms vatten bara var muntligt. Han mejlar elva andra överlåtelseavtal , av dem hör dock bara två till Trafikverkets anmälan till miljökontoret i Hässleholm och berör privata fastighetsägare. Han svarar inte på frågan var de andra nio tagit vägen.

Senare skickar Trafikverkets arkivcenter ytterligare avtal, dock inte alla som nämns i rapporten och inget där kommunen tagit emot massor. Arkivcenter skickar också tre anmälningar om användning av avfall i anläggningsarbeten, varav en gäller fyra upplag från rapporten och är skickad till Per Fribing på Hässleholms kommun

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se