torsjö live vers2

Mer järnvägsmassor som inte undersökts

Mer järnvägsmassor som inte undersökts

Det finns mer okontrollerad järnvägsmakadam vid reningsverket i Hässleholm. Miljönämnden har inte ställt några krav på den, trots att det stora upplaget med förorenad makadam och allt som använts till vägförstärkning nu måste skickas till deponi. Men närmare Hovdalavägen, längs den lilla grusvägen bakom reningsverket, ligger mer rödbrun makadam under en hög med ljusare massor som enligt Hässleholms vatten kommer från Sydvästlänkens grävarbeten.

På marken framför högen med massor som inte är kontrollerade ligger järnvägsmakadam. Foto: Berit Önell
På marken kring högen med massor som inte är kontrollerade ligger järnvägsmakadam. Foto: Berit Önell

Högen ser ut som en del av en vall. Marken kring den är täckt av järnvägsmakadam och här ligger även några gummiplattor av samma slag som på de andra ställena, sådana som används vid befästningar under järnvägsslipers. Vid sidorna finns jordvallar där ogräs frodas. Ur växtligheten sticker asfaltbitar och annat skräp upp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det ser ju ut som järnvägsmakadam på marken, säger miljöchef Sven-Inge Svensson när han besöker platsen på fredagen.

Frågan är om det finns mer järnvägsmakadam inuti vallen. Om det som ligger under ska flyttas måste vallen i vilket fall grävas bort.

Dessa massor har inte provtagits av Hässleholms vatten och de har inte ingått i något av miljönämndens förelägganden. Det finns inte heller någon anmälan till miljökontoret om att ett upplag ska placeras här.

Ska ni inte kräva provtagning här?

Miljöchef Sven-Inge Svensson är tveksam till om upplaget med massor från Sydvästlänken behöver undersökas.
Miljöchef Sven-Inge Svensson är tveksam till om upplaget med massor från Sydvästlänken behöver undersökas.

– Jag vet inte. De här massorna ska ju komma från Sydvästlänken och inte innehålla några föroreningar. De ansvariga på Svenska kraftnät verkar seriösa, de har anmält när de hittat olagliga deponier vid sina grävarbeten, säger Sven-Inge Svensson.

I massorna finns dock diverse skräp, som nät, plastbitar och något slags fiberduk som kan ha använts vid bygge av en tillfällig väg.

Denna typ av kross borde dessutom inte skänkas bort om den verkligen är ren eftersom den är dyr att köpa.

Hässleholms vattens vd Henrik Brink säger att vallen består av nyare massor från arbetena med Sydvästlänken. Men Frilagt påminner honom om att han tidigare sagt att vallen legat på platsen i många år och att han inte vet var den kommer ifrån.

– I så fall menar jag den som ligger närmast utmed grusvägen och ser ut som en vall. Den har legat där länge, så länge jag jobbat här, säger han.

Han förklarar att vallen legat som en slänt upp från grusvägen mot reningsverket.

– Den har blivit högre som följd av att matjord planades av och lades där innan massorna från Sydvästlänken placerades ut.

Varken vallen med massor från Sydvästlänken eller jordvallen syns på lantmäteriets flygfoto över området från mars 2014. Där syns bara en mindre hög med vissen vass och gräs som ligger på andra hållet, nästan vinkelrätt mot vallen och närmare Hovdalavägen.

– Den syns väl till viss del, men det kanske blir sämre för att det är vegetation på den, säger Henrik Brink medan han tittar på kartan som är tillgänglig på lantmäteriets hemsida.

Se kartan här och zooma in på Hässleholms reningsverksområde: http://kso2.lantmateriet.se/#

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten
21/7 Henrik Brink om varför han slutar
23/7 Hässleholms vatten tvingas ta bort massor

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se