torsjö live

Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam

Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam

Efter Frilagts avslöjande beslöt miljökontoret på fredagen att kräva att Hässleholms vatten tar prover på järnvägsmassorna bakom reningsverket. 

– Misstanken är att det kanske inte stämmer med den typen av massor som Trafikverket uppgett att de levererat. Det finns skäl att göra en extra koll, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han berättar att han och miljöinspektör Per Fribing pratat om saken och kommit fram till att ta med även järnvägsmassorna i det föreläggande som ska skickas till Hässleholms vatten angående provtagning av överskottsmassor från va-byte på garnisonen.

Frilagts jordprov visade att halterna av flera miljögifter, bland annat arsenik, var betydligt högre i järnvägsmassorna än i Trafikverkets protokoll. Även materialets utseende talar för att det handlar om andra massor än de som Trafikverket provtagit.

Sven-Inge Svensson förklarar att Hässleholms vatten nu får anlita en konsult som ska godkännas av miljökontoret för att ta ett så kallat samlingsprov. Det innebär cirka tio olika mätpunkter till att börja med.

– Då får vi se om de stämmer eller inte och sedan eventuellt gå vidare, säger Sven-Inge Svensson.

Varför har ni inte agerat tidigare?

– Det är en fråga om prioriteringar, det har inte känts så akut. Vi har tills nu ansett att dessa massor redan var provtagna, säger Sven-Inge Svensson.

Hässleholms vatten planerar att använda både järnvägsmassorna och massorna från garnisonen till en skyddsvall mot Finjasjöns översvämningar. En del av massorna har också packats samman i en ravin i skogskanten bakom reningsverket och nästan täppt igen flera rävlyor.

På torsdagen hade ytterligare massor lagts upp i ravinen och täppt igen några bohål för mindre djur.  Diverse nytt avfall hade tillkommit, bland annat mineralullsisolering, frigolit, glasflaskor och plast.

Ett föreläggande skickas nu också från miljökontoret till Trafikverket med krav på redovisning av alla överskottsmassor som lades på tillfälliga upplag i Hässleholms kommun efter spårbytet på Skånebanan mellan Hässleholm och Klippan 2011. Miljökontoret har inte fått någon information om de flesta av upplagen trots att återvinning av dem i anläggningsarbeten ska anmälas till kommunen. Trafikverket har inte heller lyckats hitta mer än ett fåtal av överlåtelseavtalen för massorna.

– Per Fribing har under rätt lång tid jagat Trafikverket om detta och nu har vi ju fått mer indikation på att allt kanske inte står rätt till. Annars har vi haft grundinställningen att vi måste ha tillit till att uppgifterna stämmer, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket

Funderar på att följa upp hanteringen

Muntligt avtal med Trafikverket

Riksrevisionen kräver åtgärder

Trafikverkets miljöchef vill inte kännas vid massorna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se