Gruppen-3a-328x120

Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas

Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas

De förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket i Hässleholm måste snarast flyttas eller täckas för att förhindra fortsatt urlakning av arsenik och andra giftiga ämnen. Länsstyrelsen uppmanar miljökontoret att förelägga Hässleholms vatten att vidta åtgärder. Ansvariga på Trafikverket är av samma uppfattning.

Karl-Axel Axelsson (C ), ordförande i Hässleholms vatten, konstaterar att affären lär bli dyr för bolaget.

Rickard Rosenlund, distriktschef på Trafikverket syd i Malmö, har inte fått brevet från Henrik Brink, vd på kommunala bolaget Hässleholms vatten, som ber Trafikverket ta ansvar för att massorna innehåller höga halter av tungmetaller, trots att Trafikverket försäkrat att värdena ligger under Naturvårdsverkets riktvärden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Brevet har skickats till fel adress, till Alvesta där Trafikverket inte längre har kontor. Frilagt har fått brevet på mejl från Brink och kan därför skicka över det till Rosenlund.

Rosenlund har nu haft en hastig kontakt med Brink och säger att de, trots semestertider, ska fortsätta dialogen om hur de ska gå vidare i ärendet.

Ska till deponi

Brink skriver i brevet att Hässleholms vatten tagit emot massorna från Trafikverket på felaktiga grunder.

– Jag kan inte säga så mycket, vi måste titta på detta. Men om massorna har de här värdena ska de till deponi, säger Richard Rosenlund efter att ha läst brevet.

Han anser att det stora felet är att det inte finns något skriftligt avtal mellan Hässleholms vatten och Trafikverket.

– Då har den som tagit över massorna ansvaret. Det ansvar som de hänvisar till här ifrågasätter jag. Visst, vi kan försöka undersöka om våra prover är tillförlitliga och om vår konsult gjort något fel. Men det har gått för lång tid. Vi vet inte vad som har hänt där. Vi ska inte behöva bevaka högen, säger han.

De förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket i Hässleholm måste nu åtgärdas så att inte mer arsenik läcker ut i omgivningarna.. Foto: Berit Önell
De förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket i Hässleholm måste nu åtgärdas så att inte mer arsenik läcker ut i omgivningarna.. Foto: Berit Önell

Han betonar att Trafikverket kontrollerar och provtar alla massor innan de körs iväg. Många prover tas, samlingsprover på 40 punkter och utvidgade prover på ytterligare 15 punkter i detta fall i samband med att Skånebanans banvall grävdes ur sommaren 2011.

– Vår miljöexpert säger att en hel serie prover ska täcka upp sånt här, säger Rosenlund.

Trafikverket anlitar ett fristående företag för provtagningen. Sedan är det entreprenörer som kör iväg massorna till upplagsplatser. Hässleholms vatten och dess entreprenörer har haft ansvaret för att transportera massorna från upplagsplatsen vid Hässleholmsgården.

– Vi har ett jättestort ansvar, men vi har ingen anledning att medvetet överlåta kontaminerade massor, säger Rosenlund.

Han säger att han aldrig har hört talas om något liknande fallet i Hässleholm.

– Jag är väl av uppfattningen att man ska rensa upp så fort som möjligt. Men vi vill också ha klarhet i det här. Kanske det är bäst att kolla med provtagning en gång till. Om det blir samma förhöjda värden får vi se till att få iväg massorna, säger han.

Han anser det mycket märkligt om föroreningarna skulle ha ökat efter att massorna lämnat Trafikverket.

Enligt Rickard Rosenlund är det många som vill ha Trafikverkets massor till olika anläggningsändamål.

– Vi annonserar inte ut dem, alla vill ha, de står i kö, säger han.

Politiskt beslut?

Henrik Brink hävdar att det var politikerna som tog beslutet att använda återvunna massor till den planerade vallen som ska skydda reningsverket mot översvämningar från Finjasjön. Det framgår av mötesanteckningar från ett möte mellan Hässleholms vatten, kommunen och länsstyrelsen den 23 juni.

Karl-Axel Axelsson (C ), ordförande i Hässleholms vatten, minns dock inte att något formellt beslut togs i styrelsen. Däremot diskuterades frågan.

– Vi blev erbjudna massorna från Trafikverket. Vi  fick uppgift om att innehållet var rent och tyckte att det verkade vara en bra användning. Vi har ett samhälleligt ansvar att återvinna, säger han till Frilagt.

Han förklarar att i det läget, redan 2011, var det inte aktuellt att planera för inköp av massor till vallen som bolaget fortfarande inte fått tillstånd för och inte planerat i detalj.

Någon diskussion om att istället köpa rena massor förekom därför inte.

– Nej, den diskussionen hade vi inte, säger Axelsson.

Får köpa andra massor

Styrelsen fick information om föroreningarna vid ett möte den 24 juni.

– Det blir väl dyrt för oss, det blir väl deponi och sedan får vi köpa andra massor, säger Axelsson.

Nu riskerar Hässleholms vatten åtal för miljöbrott, borde ni med facit i hand ha varit mer försiktiga?

-Facit i hand, det har man aldrig. Man måste kunna lita på provsvar. Men det här kan vi inte utreda på telefon, säger han.

Han påpekar att det finns mer massor från Skånebanan.

– Allt som vi inte tagit hand om, var ligger det?

Den frågan vill även miljöinspektör Per Fribing ha svar på. Han har skickat ett föreläggande till Trafikverket för att få en redovisning över vad som hänt med de andra elva upplag som Trafikverket anmälde till miljökontoret 2011.

Också brevet med föreläggandet, som ska ha skickats i slutet på maj, har dock kommit bort, troligen för att det skickats till fel adress. Rosenlund ber därför Frilagt meddela miljökontoret hans mejladress.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se