torsjö live vers2

Brink slutar som vd på Hässleholms vatten

Brink slutar som vd på Hässleholms vatten

Henrik Brink har sagt upp sig från tjänsten som vd på kommunala bolaget Hässleholms vatten.

– Efter noga övervägande och med stor vånda har jag kommit fram till att det blir bäst både för bolaget och mig själv med ett byte. Jag bedömer att de utmaningar bolaget har framför sig inte matchar mina styrkor, skriver han i ett mejl till styrelsen den 2 juli, några dagar efter att han inlett sin semester.

Brink betonar att uppsägningen inte föranletts av någon särskild händelse.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har dock den senaste tiden uppmärksammat flera av de problem bolaget brottats med, främst de förorenade järnvägsmassorna av oklart ursprung bakom reningsverket. Länsstyrelsen har uppmanat miljönämnden att åtalsanmäla både Hässleholms vatten och Trafikverket för hanteringen av massorna.

Andra bekymmer är att kartorna över hur vattnet rör sig i dammar, bäckar och diken kring reningsverket inte tycks stämma med verkligheten och att vattenprover i dagvattendammarna visar påverkan av avloppsvatten.

Dessutom har reningsverket för närvarande inte full kapacitet på grund av att ett filter är uttjänt. Det ska i höst bytas till en kostnad av 18 miljoner kronor.

Henrik Brink har fått tjänst på konsultföretaget Sweco som arbetar med mark- och vattenprover och andra miljöundersökningar. Brink får huvudsaklig placering i Kristianstad. Han har sex månaders uppsägningstid och arbetar kvar som vd på Hässleholms vatten året ut.

– Det lär bli mer av va-teknik, entreprenadjuridik, miljöteknik och liknande för mig i framtiden, skriver han till bolagsstyrelsen.

Karl-Axel Axelsson (C), ordförande i Hässleholms vatten, berättar att Henrik Brink ringde honom den 1 juli för att meddela sin uppsägning.

– Han sa att han absolut inte hade något emot oss i styrelsen. Han hade under en viss tid funderat på om han skulle göra något annat. Om han fortsatte här skulle han snart komma upp i en ålder där det blir svårare att byta arbete. Nu hade han fått ett bra erbjudande, säger Axelsson till Frilagt.

Karl-Axel Axelsson konstaterar att rekryteringen av ny vd måsta sätta igång snarast.

– Men vi får ha hjälp till det, säger han.

Michael Strömberg (SD), vice ordförande i Hässleholms vatten, berättar att han blev förvånad när han fick veta att Brink sagt upp sig.

– Jag är rätt ny, men jag hade ingen aning om att det var på gång innan jag fick mejlet, säger han.

Alla medarbetare på Hässleholms vatten informerades samtidigt som bolagsstyrelsen den 2 juli.

Henrik Brink har arbetat tolv år på Hässleholms vatten, varav tio år som vd.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
Om förorenade massor
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff

Om föroreningar i dagvattnet och Sötekärrsbäcken
4/6 Bakterier och svampar i dagvatten och bäck
21/6 Kartan stämmer inte med verkligheten
23/6 Färgpulver ska visa vattnets riktning

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se