Gruppen-3a-328x120

Uppdrag att åtgärda bortglömda beslut

Uppdrag att åtgärda bortglömda beslut

Efter att Frilagt avslöjat att kommunfullmäktiges beslut om kulturmiljöprogram och handikappolitiskt program ”glömts bort” har de nu blivit nya ärenden med var sin handläggare som fått ett uppdrag. De har också registrerats i Hässleholms kommuns diarium.

Kanslichefen har gjort en granskning och upptäckt att även ett beslut om måltidspolicy som togs i maj saknade uppdrag. Även det har nu registrerats på nytt.

Uppdraget att samordna arbetet med kulturmiljöprogrammet, där bevaransvärda byggnader och miljöer ska kartläggas, går till Ritva Nilsson på tillväxtavdelningen. Hon har dock semester och arbetet kan därför inte starta förrän hon är tillbaka på jobbet den 12 augusti. Ärendet diariefördes i fredags, den 31 juli, 14 månader efter beslutet i kommunfullmäktige och nio år efter att förslaget  framfördes i en motion av Lars-Ivar Ericsson (C ).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Cecilia Müllern-Aspegren på kommunledningskontoret, sekreterare i tillgänglighetsrådet, blir handläggare för revideringen av det handikappolitiska programmet. Hennes uppdrag diariefördes på måndagen, drygt två år efter beslutet i kommunfullmäktige och tre och ett halvt år efter en motion av Peter Groth..

– Det här borde varit gjort redan från början, men så blev det inte i dessa fallen, säger Elisabeth Aidemark, kanslichef på kommunledningskontoret.

Hon förklarar att missen inte betyder att ärendena inte funnits. De förbereddes ju inför fullmäktigebeslutet. Men sedan borde de gamla ärendena ha avslutats och nya, med ett uppdrag att verkställa besluten, upprättats.

– Vi brukar lägga till bevakning också, så att det finns tidssatt att uppdragen följs upp. Men här ska vi vänta på att de ansvariga ska komma tillbaka med lämplig tid för bevakning, säger Elisabeth Aidemark.

Det handikappolitiska programmet har alltså inte fått en handläggare på omsorgsnämnden, trots att fullmäktige beslöt att omsorgsnämnden skulle samordna arbetet.

– Det kan ändå bli omsorgsnämnden som håller i det, men vi måste ha en handläggare här också, säger Elisabeth Aidemark.

Inom kort ska rutinerna för uppföljning av beslut i kommunfullmäktige ses över. Men Elisabeth Aidemark tror inte att det finns fler bortglömda äldre ärenden.

Hon har gått igenom motioner och en del andra handlingar för att se om det finns fler öppna ärenden.

– Jag har inte hittat något mer av det här slaget, men får titta igenom noggrannare en gång till. Jag har inte gått igenom alla protokoll, men kollat varför några ärenden varit öppna och hittat förklaringar.

Biträdande kommunchef Charlotte Nygren-Bonnier berättar att både en förvaltningsövergripande styrgrupp och en arbetsgrupp för revideringen av det handikappolitiska programmet bildades i slutet på 2014. Hon kan inte svara på varför det dröjde så länge innan det hände något och varför det inte hänt mer sedan dess.

– Omsorgsnämnden ansåg väl att kommunledningen borde vara med och hålla i det här. En del arbete har också gjorts. Vi ska ha ett avstämningsmöte efter semestrarna och sedan göra ett utkast tillsammans med tillgänglighetsrådet, förklarar hon.

Tillgänglighetsrådets ordförande Irene Nilsson (S) visste dock ingenting om detta i förra veckan.

Charlotte Nygren-Bonnier hoppas att kommunfullmäktige ska få ärendet på sitt bord före årsskiftet. Tills dess gäller det gamla programmet från 2005, trots att det är borttaget från kommunens hemsida.

– Att det inte finns på hemsidan är nog en miss i samband med att vi fick en ny hemsida. Nu får vi se till att det kommer ut, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
22/7 Nio års väntan på kulturmiljöprogram
29/7 Glömde program för funktionshindrade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se