torsjö live

Stenbron över Vinne å i Vinslöv ger vika

Stenbron över Vinne å i Vinslöv ger vika

Den gamla stenbron över Vinne å vid Västergårda i Vinslöv lutar betänkligt och har ett par mindre ”slukhål” vid ena sidan. Christer Karlsson slog larm till kommunen redan i juni. Det enda som hände då var att koner sattes ut. Men nästa helg kommer vägen att stängas av för biltrafik för att bron ska åtgärdas. Det övre lagret ska då rivas upp och orsaken till skadorna undersökas innan den lagas.

Bron är en del av en viktig färdväg i Vinslöv. Här går transporter till och från äldreboendet Sjögläntan och en hel del tung trafik till och från återvinningscentralen.

Christer Karlsson mäter lutningen på bron med hjälp av ett långt vattenpass och en tumstock. Höjdskillnaden var för cirka en månad sedan 13 centimeter, nu är den 14,5. På den lägre sidan finns hålen och här lutar stenpelarna också utåt.

Christer Karlsson konstaterar att lutningen på bron långsamt ökat. Foto: Berit Önell
Christer Karlsson konstaterar att lutningen på bron långsamt ökat. Foto: Berit Önell

– Lutningen har ökat långsamt, men det kan rasa snabbt också, man vet inte, säger Christer Karlsson som dock är glad att det äntligen händer något.

Han har, som representant för Nätverksgruppen i Vinslöv, försökt få kommunen att göra något åt bron under flera år. Redan 2010 skrev han ett brev där han vädjade om att bron skulle breddas för att bli trafiksäkrare.

Bron är så smal att gång- och cykeltrafikanter får trängas med biltrafiken, trots att de fått en egen fil.
Bron är så smal att gång- och cykeltrafikanter får trängas med biltrafiken, trots att de fått en egen fil.

– Men kommunen gjorde bara en gång- och cykelfil på bron, det räcker inte, bron är för smal. Gång- och cykeltrafiken måste separeras, säger han.

Nu leds gång- och cykeltrafikanter i praktiken ut på vägbanan när de kommer till bron.

– Det är stor skam att kommunen har väntat så länge, den här bron är farlig, säger Christer Karlsson.

Stefan Nilsson, projektledare på kommunens tekniska förvaltning, konstaterar att det ser ut som att bron har underminerats.

Han förklarar att konerna sattes ut efter att Karlsson ringt för att förhindra att trafiken kör på den försvagade sidan.

Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) lovar att bron på sikt ska breddas, frågan är bara hur.

De gamla stenpelarna lutar utåt. Nu ska kommunen ta reda på varför det blivit så här.
De gamla stenpelarna lutar utåt. Nu ska kommunen ta reda på varför det blivit så här.

– Ytterligare åtgärder är planerade. Vi får först ta reda på hur den är uppbyggd, om det är sten hela vägen, och det ser vi när vi nu river upp den, säger han.

Ett problem är att bron är så gammal och inte får byggas om hur som helst. Dessutom finns en mängd ledningar dragna i bron.

Lars Olsson berättar att de ansvariga den gångna veckan haft kontakt med både Vinslövsalliansen och Nätverksgruppen.

– Vi vet inte riktigt varför bron börjat ge vika, men nu ska vi ta reda på det, säger han.

Bron är avstängd för motorburen trafik från och med fredagen den 4 september klockan 07.00 till och med måndagen den 7 september klockan 24.00. Gång och cykeltrafik är tillåten.

Biltrafiken leds om via Ignaberga där vägen dock bara är farbar med fordon som har ett axeltryck under åtta ton.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se