torsjö live vers2

”Koncernrabatt” på förorenade massor

”Koncernrabatt” på förorenade massor

Hässleholms vatten får rejäl rabatt på avgiften för att lämna de förorenade järnvägsmassorna på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva. Istället för 1 420 000 kronor får bolaget betala 629 000 kronor för 3 225 ton, alltså mindre än halva priset.

Både markprover och grundvattenprover ska nu tas där massorna har legat bakom reningsverket.

När det övre lagret järnvägsmakadam körts bort från ravinen har mer rödbrun makadam och asfaltbitar kommit i dagen. Foto: Berit Önell
När det övre lagret järnvägsmakadam körts bort från ravinen har mer rödbrun makadam och asfaltbitar kommit i dagen. Foto: Berit Önell

Sedan fem lastbilar under en dryg vecka kört massor mellan reningsverket och tippen i Vankiva står det klart att det blev mer än de cirka 2 000 ton som beräknats. Ändå finns ytterligare järnvägsmakadam kvar bakom reningsverket. Det syns bland annat under det övre lager som körts bort från ravinen där även ett stort antal asfaltbitar kommit i dagen. Men Hässleholms vattens vd Henrik Brink tror fortfarande inte att ravinen behöver grävas upp mer just nu.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är nog en skottkärremängd järnvägsmakadam som vi behöver ta bort, plus lite asfaltbitar. Men jag vill inte blanda ihop olika ärenden. Om det ligger något under händer inget med det utan det kan vänta tills vi ska använda de massorna, säger han.

Normalt kostar förorenade massor 440 kronor per ton att lämna i Vankiva. Men Hässleholms vatten behöver bara betala 195 kronor per ton, totalt en rabatt på 790 000 kronor.

Daniel Näslund, marknads- och utvecklingsansvarig på Hässleholms kretsloppscenter, förklarar att Hässleholms vatten fått ett särskilt offererat pris.

– Vi ser det ur ett koncernperspektiv, men också baserat på mängden förorenade massor det gäller. Samtidigt måste vi ta betalt, det måste vara rimligt i förhållande till våra egna kostnader, säger han.

Enligt Näslund har avgifterna ingen påverkan på priset för ”den fastighetsnära insamlingen”, alltså hushållens avgifter för soptömning.

Hushållen kommer dock snart att få höjda avgifter med anledning av nya sopkärl med fyra fack som gör att det inte längre behövs säckar och hinkar. Kommunfullmäktige sa i förra veckan ja till det nya insamlingssystemet och Hässleholm Miljö AB kommer att finansiera största delen av investeringen på 76,5 miljoner kronor genom upplåning.

Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö, visste inte att Hässleholms vatten fått rabatt.

– Nej, det har vi inte diskuterat. Jag kan tyvärr inte svara på några frågor om detta, säger hon kort.

Henrik Brink kommenterar att va-abonnenterna kan drabbas av Hässleholms vattens kostnader för massorna genom höjda va-avgifter.

– Vi har inga intäkter från annat håll. Deponin på anläggningen i Vankiva är däremot nog en kommersiell verksamhet, säger han.

Han tycker inte att det är konstigt att hans bolag får rabatt.

– Om så många ton lämnas kanske andra också får mängdrabatt. Vi vill så klart ha så lågt pris som möjligt. Vi ska diskutera med Trafikverket också, säger han.

Hässleholms vatten har tidigare uppgett att det finns möjlighet att driva en civilrättslig process mot Trafikverket för att få tillbaka åtminstone en del av sina kostnader för massorna som var mer förorenade än Trafikverket redovisat.

– Om då Hässleholm miljö tagit ut ett jättehögt pris hade det inte sett bra ut, man hade kunnat misstänka att vi samarbetat om det. Istället vill vi visa Trafikverket att vi har gjort vad vi kunnat för att hålla nere kostnaderna. Vår målsättning är att komma överens med Trafikverket, säger Henrik Brink.

Marken där upplaget med järnvägsmakadam legat är nästan svart.
Marken där upplaget med järnvägsmakadam legat är nästan svart.

Marken där massorna legat är nu nästan svart. Henrik Brink vet inte vad det beror på, men bekräftar att även grundvattenprover ska tas inom kort, trots att det inte krävs i föreläggandet från miljökontoret.

– När vi ändå ska ha hit ett företag för att ta markprover och de har utrustning med sig kan de lika gärna ta vattenprover med en gång, säger han.

Proverna kommer att tas både där upplaget var och på vägen, men hur många prover det blir är inte bestämt.

De kompletterande analyser som gjordes av Hässleholm Miljö när massorna kom till Vankiva visade ungefär samma föroreningshalter som Hässleholms vattens prover för massorna i upplaget, det vill säga förhöjda arsenikhalter, men även andra tungmetaller och PAH. Massorna som legat på vägen kontrollerades först och hade lägre halter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se