Gruppen-3a-328x120

Boende i Finjasjö park känner sig lurade

Boende i Finjasjö park känner sig lurade

En drygt 50 meter lång båtbrygga med plats för 38 båtar och en badbrygga längst ut står överst på Finjasjö parks villaägares önskelista. Båtbrygga, upplagsplats för båtar och en körbar väg ner till vattnet har också stöd i detaljplanen.

– Detta ryms inte inom min driftsbudget, så villaägareföreningen får i så fall skicka en skrivelse till kommunstyrelsen, säger kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh.

Ett par hundra kvadratmeter av strandängarna ska ersättas av gräsmatta. Foto: Berit Önell
Kommunen bekostar att ett par hundra kvadratmeter av strandängarna ersätts av gräsmatta, men inte bygge av båtbrygga. Foto: Berit Önell

Frilagt berättade i fredags om kommunens planer på att, efter önskemål från villaägarna, ersätta en del av den naturliga strandängen med gräsmatta, gräva upp vassen med rötterna på en sträcka av cirka 70 meter med mera. Dock ingen båtbrygga. Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) uppgav då att en båtbrygga var planerad cirka 100 meter norrut, men detta stämmer inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fakta är att detaljplanen ger möjlighet till en mindre småbåtshamn med tillfartsväg i Strandängsvägens förlängning och strax norr därom, alltså precis intill det område där förändringen av stranden föreslås.

Men detta projekt verkar kommunens företrädare mindre intresserade av att prata om.

– Det är något villaägareföreningen får ansöka om. Vi kan inte handlägga förrän vi fått in det, säger Gunnar Swärdh.

Leif Nilsson förklarar att han inte var uppdaterad på detaljplanen i fredags.

– Jag kan inte säga till 100 procent att det är samma plats för bryggan, säger han på tisdagsförmiddagen.

Han berättar att intentionen från början var att strandskyddet skulle ha upphävts helt när detaljplanen antogs 2006.

– Men dåvarande stadsarkitekten Leif Berg tog bort det.

Robert Samuelsson på stadsbyggnadskontoret säger också att det normala hade varit att upphäva hela strandskyddet i området.

– Nu kan dispens nekas även för något som står med i detaljplanen, säger han.

En del villaägare i området känner sig lurade.

– När vi köpte våra tomter fick vi veta att här skulle bli en båtbrygga. Om planen ska gälla ska den förverkligas inom tio år och nu har det gått nio, säger en av dem, Arvo Toni som själv ritat ett förslag på båtbrygga.

Kartan visar vilka områden kommunen nu sökt dispens från strandskyddet för, men en brygga syns också vid udden.
Kartan visar vilka områden kommunen nu sökt dispens från strandskyddet för, men en brygga syns också vid udden.

Enligt hans förslag ska villaägarna stå för merparten av kostnaden och kommunen hjälpa till med en mindre del, främst för att alla tomter ännu inte är sålda.

Eftersom kommunen äger marken måste det till ett markavtal även om villaägarna står för kostnaden.

Tanken är att göra 38 båtplatser eftersom det då blir en till varje fastighet.

Gunnar Swärdh ser inga problem med de andra åtgärderna som han nu sökt dispens från strandskyddet för.

– Det är villaägareföreningens önskemål. Vi försöker tillmötesgå de boende och har så mycket dialog vi kan, säger han.

Han förklarar att det handlar om mindre åtgärder som ryms inom hans driftsbudget, men någon beräkning av kostnaderna har han inte gjort.

Han vill betona att det inte är fråga om att schakta bort hela strandängen.

– Det är inga stora ingrepp, vi ska bara fylla upp hålor, så området blir jämnare och går att använda, säger han.

Kommunen ska ansvara för gräsklippning, men Gunnar Swärdh tror inte att det behövs så ofta.

– Vi kan så ängsgräs, säger han.

Han förstår inte kritiken.

– Det här är en del av vår naturvård. Men det finns andra, privatpersoner, som gräver upp vass utan tillstånd, säger han.

Han tycker inte att det fungerar att låta strandängen vara som den är och bara hugga den en gång per år.

– Det går inte här, det skulle behöva samlas upp sten med mera i så fall, säger han på måndagen.

På tisdagen säger han att det visst går att ha slåtter på strandängen.

Om båtbryggan ska bli verklighet krävs dispens från strandskyddet även för den. Frågan är om motiveringen att området ska bli mer tillgängligt för allmänheten då kan användas.

– En båtbrygga skulle inte minska tillgängligheten för allmänheten, säger Gunnar Swärdh.

Byggnadsnämnden behandlar under eftermiddagen idag ansökan om dispens från strandskyddet för upphöjning av en del av området vid stranden med 50 centimeter, grässådd, bortgrävning av vass, rensning av ett dagvattendike och avjämning av dikeskant samt avvattning av en fuktäng mellan villakvarteren. Ängens naturliga avvattning blockerades när villorna byggdes.

Avvattningen kräver troligen också tillstånd och dispens från det förbud mot markavvattning som gäller generellt i Skåne. Ansökan görs hos länsstyrelsen.

– Det är nog inte i den omfattningen så det behövs tillstånd hos länsstyrelsen, säger Gunnar Swärdh.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
4/9 Finjasjö parks strandäng grävs bort

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se