torsjö live vers2

Garnisonens hjortar måste inte avlivas

Garnisonens hjortar måste inte avlivas

Enligt kommunen måste hjortarna på garnisonsområdet avlivas på grund av ett beslut från Jordbruksverket. Sanningen är att beslutet bara hindrar flytt till ett annat hägn på grund av smittorisken, det är tillåtet att ha hjortarna kvar på platsen. Men kommunen vill ha bort dem för att kunna fortsätta exploatera området – trots att det är föreslaget som riksintresse för friluftsliv.

En av de boende, Henrik Nordell, har förgäves vädjat för dovhjortarna hos ansvariga på kommunen.

Kommunstyrelsen har beslutat att hägnet ska avvecklas. Hoppet stod till att hjortarna skulle kunna flyttas till ett annat hägn. Men det godkändes alltså inte av Jordbruksverket. Kommunen får därför tillstånd att skjuta hjortarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunledningen motsätter sig också förslaget till riksintresse för friluftsliv. Varken länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har hittills lyssnat på argumentet att kommunen planerar bebyggelse på området. Tvärtom, riksintresset gör det särskilt olämpligt med bostadsbebyggelse. Frågan ska nu avgöras av regeringen, men kommunen fortsätter i sitt förslag till fördjupad översiktsplan att motsätta sig riksintresset.

Hjortarna på ska slaktas för att garnisonsområdet ska exploateras. Kommunen hävdar att Jordbruksverket kräver avskjutning, men det stämmer inte. Området är dessutom föreslaget som riksintresse för friluftsliv, så det är långt ifrån säkert att det får bebyggas som planerat. Foto: Urban Önell
Hjortarna ska slaktas för att garnisonsområdet ska exploateras. Kommunen hävdar att Jordbruksverket kräver avskjutning, men det stämmer inte. Området är dessutom föreslaget som riksintresse för friluftsliv, så det är långt ifrån säkert att det får bebyggas som planerat. Foto: Urban Önell

Henrik Nordell flyttade till garnisonsområdet för ungefär ett år sedan.

Henrik Nordell tycker att hjortarna kunde få vara kvar i skogen på garnisonsområdet. Foto: Berit Önell
Henrik Nordell tycker att hjortarna kunde få vara kvar i skogen på garnisonsområdet. Foto: Berit Önell

– Alla grannar vill ha kvar hjortarna. Många väljer att bo här för att det är ett lugnt och naturskönt område och hjortarna tillför en del, säger han.

Han tycker att hjortarna kunde få vara kvar i ett mindre hägn i den norra delen av området som ännu inte är bebyggd.

– Man kunde bevara ett skogsområde där de kunde vara, säger han.

Han förstår inte varför hjortarna skulle vara i vägen i den bebyggelse som finns idag.

– De syns väldigt sällan, de är mest i skogen. Det är onödigt att skjuta av hela stammen. Det är ju inte ens beslutat hur det blir med fortsatt exploatering, konstaterar han.

Han är också upprörd över hur beslutsprocessen gått till. Jordbruksverket beslutade redan den 2 juli att hjortarna ska slaktas om hägnet avvecklas. En flytt tillåts inte eftersom hägnet inte är förklarat fritt från tuberkulos. Beslutet diariefördes hos kommunens tekniska avdelning den 6 juli, men ärendena fördes under semestern inte in på postlistor som vanligt och kom därför inte till mediernas kännedom förrän i augusti. Den 25 augusti informerade kommunen om beslutet på sin hemsida.

– Som skattebetalare och medborgare tycker jag att kommunen har ett ansvar att informera oss. Det är väldigt dåligt att vi inte tidigare fick information om att beslutet var taget, säger Henrik Nordell.

Han hade funderat på att överklaga, om möjligheten fanns, men nu är det i vilket fall för sent.

I maj skrev han till Jordbruksverket efter att kommunen hade ansökt om tillstånd att avveckla hägnet.

Han undrar varför hjortarna inte kunde fångas in och undersökas, så att det blev klarlagt om de bär på smittan eller inte.

– Det är väl en kostnadsfråga, gissar han.

Själv har han begärt ut tidigare besiktningsprotokoll för hjortar som skjutits på garnisonen. Ingen av dem har varit tuberkulossmittad.

Garnisonsområdet har byggts ut alltmer, men många boende tycker att det är trevligt med hjortarna. Foto: Urban Önell
Garnisonsområdet har byggts ut alltmer, men många boende tycker att det är trevligt med hjortarna. Foto: Urban Önell

Kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh hävdar att Jordbruksverket tvingar kommunen att skjuta hjortarna.

– De har varit på plats och gjort den bedömningen, vi får inte ha dem kvar, så läser jag deras beslut, säger han.

Han menar också att det är väldigt kostsamt att ha hägnet kvar.

– Vi har problem med att hjortarna smiter ut, både på grund av vildsvin och skadegörelse. Vi måste sätta nya nät med mera. Ju mer bebyggelse i området desto större blir problemen. Det förekommer också rallykörning och hundar utan koppel som skrämmer hjortarna,  säger han, men förklarar att han förstår att många tycker att det är trevligt att se hjortarna.

För övrigt menar han att det ända sedan militären lämnade området har sagts att hägnet skulle avvecklas.

– Allmänheten har inte förespeglats något annat, förklarar han.

Men Jordbruksverket har inget emot att hägnet finns kvar på garnisonen.

– Om de vill fortsätta ha hägn där hade de inte ens behövt ansöka om det, så länge de uppfyller djurskyddskraven, säger handläggaren Enisa Miljanic .

Den frågan togs dock inte upp av kommunen. Ärendet gällde att avveckla hägnet.

Trafikanter varnas för hjortarna som ibland smiter ur hägnet. Foto: Urban Önell
Trafikanter varnas för hjortarna som ibland smiter ur hägnet. Foto: Urban Önell

Sverige försöker bli friförklarat från tuberkulos hos hägnad hjort så snart som möjligt, men hägnet på garnisonsområdet hade dispens. Under 15 års tid skulle 20 procent av hjortarna skjutas och kontrolleras. Sex år har gått sedan kontrollprogrammet startade och nio återstod alltså.

– Dispensen hade fortsatt om hägnet var kvar, säger Enisa Miljanic.

Hon förklarar att det i princip inte är tillåtet att flytta djur från hägn som inte är friförklarade.

– Men vi ville ändå undersöka möjligheten och var därför på besök i Hässleholm, berättar hon.

Hon påpekar att det är fullt möjligt för kommunen att längre fram skaffa nya hjortar från ett friskförklarat hägn och börja om.

– Det är viktigt att Sverige blir friförklarat från tuberkulos, det kanske inte allmänheten tänker på, säger hon.

Hon meddelar också att det endast är djurägaren som kan överklaga ett beslut av det här slaget.

Henrik Nordell skulle vilja fortsätta att protestera, men vet inte hur.

– Just nu har jag inte fler idéer, säger han.

Kommunens jägare ska nu genom utfodring locka hjortarna till en plats i norra delen av hägnet där de kommer att skjutas, med start under ordinarie jakttid i höst. Senast den 1 september 2017 ska avskjutningen vara klar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se