torsjö live vers2

Svårigheter att spåra järnvägsmakadam

Svårigheter att spåra järnvägsmakadam

Trafikverket har svårt att spåra den järnvägsmakadam som transporterades bort från Skånebanan sommaren 2012. En av mottagarna ska ha varit Hässleholms vatten som fick massor med betydligt högre föroreningshalt än Trafikverket redovisat.

Trafikverket har flyttat och omorganiserat och alla som arbetade med projektet har slutat. Dessutom har myndigheten inte tillgång till uppgifter från underentreprenörer till den entreprenör man anlitat.

Marken där upplaget med järnvägsmakadam legat bakom reningsverket är nästan svart.
Trafikverket hittar inte dokumentation över järnvägsmassorna från Skånebanan. Upplaget med järnvägsmakadam bakom reningsverket i Hässleholm är nu bortforslat. Foto: Berit Önell

Kitty Linnberger på Trafikverket har fått muntlig information om de prover som togs i den stora makadamhögen vid reningsverket innan massorna kördes till deponi. Liksom Frilagts egna prov och Hässleholms vattens prov, visade Trafikverkets förhöjda värden av i huvudsak arsenik i samtliga prov.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontoret dröjer lite med att göra åtalsanmälan för miljöbrott mot Hässleholms vatten och Trafikverket för hanteringen av de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket.

– Vi vill först få in den redovisning vi begärt från Trafikverket om vart de andra massorna från Skånebanan tog vägen. Vi tar allt på en gång, säger miljöinspektör Per Fribing.

Trafikverket skulle ha svarat senast igår, den 14 september, men har begärt och fått veckan på sig.

Kitty Linnberger berättar att utredning pågår om alla massorna från spårbytet mellan Hässleholm och Klippan sommaren 2012. En fråga är om de massor som Trafikverket bedömt skulle till deponi på grund av för höga föroreningshalter verkligen kom dit och vad de innehöll.

– Vi har försökt hitta dokumentation på det, men inga mottagningsdokument finns i vårt diarium. Jag har själv varit där och tittat, säger Kitty Linnberger.

Ett problem är att Trafikverket anlitat en entreprenör, Infranord, som i sin tur haft underentreprenörer.

– Vi har inte uppgifter om underentreprenörer. Vi ska ha möte på fredag om bland annat detta, förklarar Kitty Linnberger.

En konsult har också arbetat med att spåra de olika upplag som placerades längs järnvägen, om de överlåtits till anläggningsarbete eller ligger kvar någonstans. Frågan är om det finns för höga arsenikhalter och andra miljögifter även i dem.

– Vi är inte klara, men indikationen är att allt överlåtits och då är eventuella föroreningar respektive markägares ansvar. Om något upplag finns kvar skulle vi kunna ta prover där, säger Kitty Linnberger.

Hon konstaterar att Trafikverket har ansvar för innehållet i sina massor och att provtagningarna måste vara tillförlitliga.

– Det är Hässleholms vattens ansvar att säkerställa om de fått våra massor eller ej, de kan ju ha fått massor från annat håll också. Men vi tittar vidare på det här och tar det på stort allvar, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se