torsjö live

Han ger råd om Hässlehems varmvatten

Han ger råd om Hässlehems varmvatten

Det kommunala bostadsföretaget Hässlehem uppger att de ska anlita en extern konsult för att lösa bristerna med varmvattnet på Stenbocksgatan i Tyringe, som Frilagt tidigare skrivit om. Frågan är om det inte att är att gå över ån efter vatten. Tyringebon Simon Visser, som före sin pensionering arbetade som fastighetsingenjör i Lunds sjukvårdsdistrikt, vill gärna dela med sig av sin kunskap om hur problemen kan lösas.

Simon Visser har råd att ge om hur problemen med varmvattnet på Stenbocksgatan i Tyringe kan lösas. Foto: Urban Önell
Simon Visser har råd att ge om hur problemen med varmvattnet på Stenbocksgatan i Tyringe kan lösas. Foto: Urban Önell

I ett mejl till Frilagt berättar Simon Visser: ”Temperaturen får inte vara lägre än +55 C i varmvattenberedaren. Kontrollera dimensionen på varmvattenledningen, den får inte vara för stor, för då svalnar vattnet. Ledningen måste vara väl isolerad för att undvika värmeförluster. Dessutom ska det finnas en varmvattens–cirkulationsledning i en klenare dimension, med en injusterad cirkulationspump. Returtemperaturen när vattnet kommer tillbaka in i varmvattenberedaren får inte understiga 50 grader C. Är det långa uppåtgående stammar i en högre fastighet, så ska det finnas en varmvattenscirkulationsledning även där. I höghus behöver man även en ledning för cirkulationen uppåt. Men det kan vara svårt att genomföra om det inte finns riktiga rörschakt i huset. Man försöker också undvika att vattnet står stilla i ledningarna i så kallade ”blindtarmar”. Som synes är det många faktorer att ta hänsyn till och det ska helst göras av fackfolk som vet hur det ska vara om det är rätt.”

Simon Visser och hans maka Ingegerd tar emot Frilagt hemma i villan i Tyringe. Han förtydligar då det han delat med sig av i mejlet. Eftersom han inte varit i de aktuella fastigheterna kan han givetvis inte veta exakt hur de är byggda och vad som är bäst att göra. I äldre hus är det ofta så att varmvattenledningarna är inmurade i väggarna och de är då inte åtkomliga, vilket kan vara ett problem. Ibland kan man behöva koppla in fler varmvattenberedare till de befintliga som förstärkning.

Problemen i lägenheterna på tre adresser i Tyringe, Stenbocksgatan 24, 26 och 28 har varit anmälda till Miljökontoret i kommunen sedan december 2014, men har inte blivit åtgärdade. Det handlar om alltför låg temperatur på varmvattnet vilket kan gynna tillväxt av hälsovådliga Legionellabakterier. Miljökontoret anser detta vara så allvarligt att Hässlehem nu riskerar att få betala ett vite på 300 000 kronor.

Urban Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se