Åklagare får nu utreda giftiga järnvägsmassor

– Det troligaste är att en del av de förorenade massorna vid reningsverket kommer från annat håll än spårbytet på Skånebanan. Men vi förstår fortfarande inte hur det har gått till, säger miljöchef Sven- Inge Svensson efter ett möte med Trafikverket på torsdagen. Ett annat frågetecken är ett upplag med överskottsmassor som ska ha legat […]

Ingen inhibition för bygglov i Officersparken

Beslut om bygglov i Officersparken kan inte skjutas upp i väntan på att kommunfullmäktige tar upp motionen om en ändring i detaljplanen som skulle förbjuda byggnation och bevara musikpaviljongen och parken. Förvaltningsrätten har nu avvisat den begäran om inhibition som Håkan Spångberg (SD) lämnade in i början på veckan. Domtolen meddelar att den bara kan […]