torsjö live

Ingen inhibition för bygglov i Officersparken

Ingen inhibition för bygglov i Officersparken

Beslut om bygglov i Officersparken kan inte skjutas upp i väntan på att kommunfullmäktige tar upp motionen om en ändring i detaljplanen som skulle förbjuda byggnation och bevara musikpaviljongen och parken.

Förvaltningsrätten har nu avvisat den begäran om inhibition som Håkan Spångberg (SD) lämnade in i början på veckan.

Domtolen meddelar att den bara kan besluta om inhibition av beslutade bygglov i samband med ett överklagande, vilket inte är aktuellt i det här fallet.

– Förvaltningsrätten saknar laglig möjlighet att besluta att en bygglovsansökan inte ska handläggas eller att beslut i ett bygglovsärende inte ska fattas i avvaktan på beslut i fråga om detaljplan,  står det i beslutet.

Det innebär att kommunen kan besluta om bygglov innan motionen om ändring av detaljplanen behandlats.

– Detta får konsekvensen att om kommunen väljer att besluta om bygglov innan Sverigedemokraternas motion om ändring av detaljplanen behandlats i kommunfullmäktige, kan situationen uppstå att det finns ett beviljat bygglov som strider mot en ändrad detaljplan. Ett beklagligt förfarande som framförallt ställer till problem för byggherren som får svårt att planera sin verksamhet, kommenterar Håkan Spångberg i ett pressmeddelande.

Han anklagar övriga politiska partier för den uppkomna situationen.

– Vi ser nu resultatet av det beslut som övriga partier utom SD stod bakom. Trots en massiv folkstorm och trots ett försök att få bygglovsbeslutet uppskjutet så får vi troligen snart se denna oas förstöras. Övriga partier har visat prov på en historielöshet som kommande generationer hässleholmare nu får betala för, skriver han.

Han har inte bestämt sig för om han ska överklaga beslutet till kammarrätten.

Om bygglov beviljas kan det överklagas och då är det möjligt att begära inhibition i väntan på beslut om detaljplanen. Spångberg och SD har ännu inte tagit ställning till detta.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se