torsjö live vers2

Olaglig asfaltkross på vandringsled vid sjön

Någon på kommunen har lagt asfaltkross från vägbyggen på Skåneleden vid Finjasjön utan att anmäla det till miljökontoret, vilket lagen kräver. Miljökontoret kommer att kräva att de ansvariga förklarar sig och antingen bevisar att materialet inte innehåller otillåtna föroreningar eller tar bort beläggningen som ligger i ett tjockt lager på en sträcka av cirka 250 […]

Den perfekta arbetaren sökes

Att det i dessa dagar är arbetsgivaren som styr och ställer på den så kallade arbetsmarknaden är ingen nyhet. Förhållandet mellan antalet lediga jobb (på Arbetsförmedlingens hemsida) och antalet arbetslösa – cirka ett till tio – bäddar liksom för det. Vi ser också att såväl antalet anställda i bemanningsföretag som antalet anställda som går på […]