Gruppen-3a-328x120

De vill att paviljongen blir byggnadsminne

Kampen om musikpaviljongen och Officersparken går vidare. Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf begär nu att området förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Länsantikvarien utreder de kulturhistoriska värdena. Samtidigt förbereder byggnadsnämnden ett avslag på Sverigedemokraternas motion om att ändra detaljplanen så att parken med paviljongen räddas. Aktionsgruppen uppmanar alla politiska partier att träda fram vid […]

Kreativ biblioteksfestival för alla åldrar

På lördag är det dags för Hässleholms biblioteksfestival Hålla låda, en kulturfestival för alla åldrar i bibliotekets lokaler. Musik, film, dans, skaparverkstad och estradpoesi avlöser varandra hela eftermiddagen och kvällen, klockan 14-23. Något liknande har nog inte hänt förut. Christian Persson i arrangörsgruppen berättar att idén till festivalen kom ur kulturförvaltningens planer på ett tält […]