torsjö live

Makthavare är vi allihopa

Makthavare är vi allihopa

Urban-litet beskuret”Jag ska ge honom ett erbjudande som han inte kan motstå.” Maffiabossens replik i filmen Gudfadern har blivit klassisk. Med ett raffinerat batteri av olika härskartekniker utövar Gudfadern och hans närmaste sitt gangstervälde. Maffian tvekar inte att använda våld om det krävs för att den ska få som den vill, men ofta räcker det med att bara hota…

Stormakter har i alla tider använt snarlika tekniker för att tvinga mindre stater och folk att underordna sig. Det behöver inte alltid handla om militär aggression eller uppenbara hot. Ekonomiska sanktioner eller andra påtryckningsmetoder kan vara nog så effektiva.

Vår värld är i stort behov av goda ledare. Jag tror på det goda ledarskapet. I den bästa av världar skulle alla länder sträva mot gemensamma mål och finna lösningar på våra globala problem. Enkelt är det inte, men svårigheterna får inte leda till att vi slutar tro att det är möjligt att leda världen i rätt riktning.

Härskartekniker är inte något som bara maffiabossar och diktatorer använder för att utöva sin makt. Det förekommer även i demokratier, på våra arbetsplatser och i våra familjer. Det påminde Camilla Ländin om när hon nyligen föreläste om härskartekniker i Hässleholm kulturhus.

Förre statsminstern Göran Persson lyftes fram som ett avskräckande exempel. Men föreläsaren kunde lika gärna nämnt Carl Bildt. Båda dessa garvade politiker är mästare i konsten att använda härskartekniker, de har gång på gång visat att de önskar osynliggöra politiska motståndare och journalister, alternativt förlöjliga dem, eller förminska dem. Härskartekniker definieras ofta som social manipuleringskonst med syftet att skaffa sig makt och inflytande på andras bekostnad. Därför är det inte konstigt att vi uppfattar det som fula metoder, som ett uttryck för maktens arrogans. Vi ska självfallet inte acceptera sådana fula trix utan måste lära oss att hantera och bekämpa härskartekniker. En bra början är att påtala vad det är för metod som används.

Att skuld- och skambelägga andra är en annan teknik som ofta nyttjas av dåliga ledare. Ibland används Jante-lagen för att hålla den som kommer med nya idéer på plats. ”Du ska inte tro att du är något”.

Camilla Ländin talade också om en härskarteknik som hon kallade för offerkoftan. Den som utövar den ställer upp i alla väder, gör sig till martyr ”för den goda sakens skull”, men har i själva verket ett stort kontrollbehov och hindrar andra från att gå in och dela ledaransvaret. Det är en härskarteknik som antagligen ofta utövas omedvetet.

Det är inte bara politiker och chefer som kan utöva makt och därmed använda härskartekniker. Föräldrar, lärare och vårdpersonal kan det också, med andra ord du och jag. Makthavare är vi allihopa, mer eller mindre.

Listan på olika härskartekniker som togs upp på föreläsningen var inte komplett. Efter att ha kommit hem från föreläsningen hittade jag en artikel i ämnet på nätet. Då fann jag en mycket vanlig härskarteknik som av någon märklig anledning inte togs upp på föreläsningen: Undanhållande av information. För den som har det minsta intresse av journalistik är det ju oerhört viktigt att vara medveten om makthavares ständigt återkommande frestelse – att begränsa och frisera informationsflödet.

Offentlighetsprincipen är motgiftet mot denna härskarteknik. Folket ska ha full insyn i den politiska beslutsprocessen och den offentliga förvaltningen. Det är en självklarhet i vårt demokratiska system. Offentlighetsprincipen lever i nära sampel med pressfrihet och yttrandefrihet. Det behövs kompetenta grävande journalister som ser till att all relevant information kommer fram, så medborgarna kan få klarhet i vilka makthavare som är bäst lämpade att förvalta skattebetalarnas pengar och intressen.

Det är en fråga som inte bara är aktuell vart fjärde år när politikerna söker väljarnas förtroende. Om vi vill ha en levande demokrati måste medborgarna kunna följa med i vad som händer och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen även under mandatperioderna. Hur stat, kommun och landsting ska skötas och förvaltas är alldeles för viktiga frågor för att det ska kunna överlåtas till en liten klick partipolitiskt aktiva. Därför är undanhållande av information en så förödande och försåtlig härskarteknik.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se