Borgerliga alliansen träffade IP-Only

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) har reagerat på turerna kring fiberetableringen i kommunen och att fiberföretaget IP-Only nekas grävtillstånd, trots att två andra privata företag får gräva ner fiberkabel på kommunal mark. På tisdagseftermiddagen träffade han och andra företrädare för den borgerliga alliansen IP-Only för att informera sig mer exakt om vad företaget vill. Övriga politiker […]

Åtalsanmälan för giftiga järnvägsmassor

Miljökontoret har nu åtalsanmält Hässleholms vatten och Trafikverket för miljöbrott på grund av hanteringen av de förorenade järnvägsmassorna som lades upp bakom reningsverket. Färska preliminära provsvar visar också att marken under upplaget förorenats av bly. Massorna hade förhöjda halter av flera tungmetaller, främst arsenik, men dessa ämnen har låga nivåer i provpunkterna i marken. Frilagt […]