logga-ligg-tjock

Borgerliga alliansen träffade IP-Only

Borgerliga alliansen träffade IP-Only

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) har reagerat på turerna kring fiberetableringen i kommunen och att fiberföretaget IP-Only nekas grävtillstånd, trots att två andra privata företag får gräva ner fiberkabel på kommunal mark. På tisdagseftermiddagen träffade han och andra företrädare för den borgerliga alliansen IP-Only för att informera sig mer exakt om vad företaget vill.

Övriga politiker som deltog var Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD), John Bruun (FP) och Hans Werner (FP).

Pär Palmgren (M) anser det osmakligt att kommunen nekar ett privat företag att gräva ner fiberkabel, medan två andra fått tillstånd. Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) anser det osmakligt att kommunen nekar ett privat företag att gräva ner fiberkabel, medan två andra fått tillstånd. Foto: Berit Önell

– Vi förde samtal i lugn och vänlig ton, men har inga planer i nuläget på att göra något utspel eller ifrågasätta kommunens fiberprojekt. Vi ska ta reda på lite mer, berättar Palmgren.

Allianspartierna ville bland annat veta vad IP-Only har att erbjuda, om företaget, trots att kommunledningen hävdar annat, faktiskt kan erbjuda alla invånare fiberuppkoppling till ett och samma pris.

– De svarade att de vill erbjuda fiber till alla, men när det gäller landsbygden är det svårt att täcka alla utan EU-bidrag, förklarar Palmgren.

Han var själv med på mötet i februari då IP-Only ska ha erbjudit kommunen en fibersatsning för 100 procent av invånarna, jämfört med kommunens 95 procent. Han har dock svårt att minnas exakt vad som sades.

Mycket av mötetiden på tisdagen ägnades åt att diskutera företagets uteblivna grävtillstånd.

– Jag tycker att det är väldigt osmakligt att förbjuda ett företag att gräva och på det sättet utestänga det när två andra företag har tillstånd, säger Palmgren.

Han förstår att det finns en poäng för kommunen i att låta billigare delar i stan betala för dyrare lösningar på landsbygden.

– Men det är inte okej ur konkurrenssynpunkt. Vi har sagt till våra representanter i tekniska nämnden att driva det här, säger han.

Ola Barthel, chef för IP-Onlys stadsnät, är också nöjd med mötet med allianspolitikerna.

– De ställde sig verkligen frågande till att det bara är en privat aktör som ska stoppas medan två andra får gräva, säger han.

I kommunens egen fiberetableringsplan står också att det inte finns något hinder för ytterligare nätägare att samtidigt verka i kommunen.

Ola Barthel menar att IP-Only har ungefär samma erbjudande som kommunen.

– Vi vill bygga fiber överallt i kommunen, men vi kan inte garantera överallt på landsbygden –  och det kan inte kommunen heller, säger han.

Han påpekar att kommunen inte kan få EU-stöd till utbyggnad i glesbygden. Ekonomiska föreningar måste bildas och söka bidragen, oavsett vem som hjälper dem att bygga fibernätet.

På tisdagskvällen höll IP-Only ett välbesökt informationsmöte om sitt fibererbjudande på Kurhotellet i Tyringe. Alla intresserade lovades snabb anslutning till något lägre pris än kommunens, under förutsättning att grävtillstånd ges.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se